Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Incasso Kennisbank

Verzuim. Wanneer is het er?

Als u een overeenkomst wil ontbinden, moet uw contractspartij in verzuim verkeren. Hetzelfde geldt voor (bepaalde vormen van) schadevergoeding. Dit gaat in de praktijk nog wel eens fout. Wat vaak onduidelijk is voor ondernemers is namelijk de wijze waarop verzuim kan intreden. Dit kan op veel verschillende manieren.

Hieronder ziet u enkele manieren waarop verzuim kan intreden die voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn of waar u slim gebruik van kunt maken.

1. De ingebrekestelling

Merkt u dat uw contractspartij niet deugdelijk nakomt? Dan dient een ingebrekestelling te worden verstuurd. Dit is een bericht waarin u uw contractspartij een laatste redelijke termijn gunt om alsnog na te komen of te herstellen. Verstrijkt deze termijn? Dan treedt verzuim in.

2. De fatale termijn

Als u uitdrukkelijk een termijn opneemt in het contract waarop moet worden gepresteerd, dan treedt verzuim in zonder ingebrekestelling. Hier kunt u handig gebruik van maken bij het opstellen van uw contracten.

3. Duidelijk is dat uw contractpartij niet gaat nakomen

Als uw contractspartij bij voorbaat zegt niet te willen nakomen of herstellen, zou het nutteloos zijn om alsnog een ingebrekestelling te moeten sturen. De wet bepaalt om deze reden dat verzuim kan intreden zonder ingebrekestelling als uw contractspartij zelf verklaart niet te zullen nakomen.

De bovenstaande manieren waarop verzuim intreedt zijn niet de enigen. Door de Hoge Raad is ongeveer één jaar geleden nog eens bevestigd dat verzuim ook kan intreden buiten de wettelijke gronden om. De Hoge Raad kijkt vooral naar wat redelijk is en wat in de praktijk werkbaar is.

De praktijk wijst echter uit dat het verstandig is toch een ingebrekestelling te sturen. Als een zaak ter zitting komt, bestaat namelijk altijd het risico dat de rechter toch liever een ingebrekestelling had gezien. Aangezien het niet veel werk is om even een e-mail of bericht te sturen met daarin een ingebrekestelling, is er geen reden om het niet te doen. Dan zijn uw rechten tenminste veilig gesteld.