Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie ingetreden. Dat betekent dat de regels omtrent partneralimentatie ingrijpend worden veranderd. De maximale termijn tot het betalen van partneralimentatie is namelijk teruggebracht van twaalf jaar naar vijf jaar.

Uitzonderingen

De wet regelt dat vanaf 1 januari 2020 de maximale termijn tot het betalen van partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar. Op de regel van maximaal vijf jaar gelden echter een aantal uitzonderingen waardoor de termijn tot het betalen van partneralimentatie langer dan voornoemde vijf jaar kan duren:

  • Wanneer er sprake is van kinderen jonger dan 12 jaar. De termijn tot het betalen van partneralimentatie duurt dan tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is. Wanneer partijen scheiden en kun kind is 2 jaar, dan is de termijn tot het betalen van partneralimentatie dus tien jaar, tot het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft;

 

  • Wanneer het huwelijk langer geduurd heeft dan vijftien jaar en wanneer de alimentatiegerechtigde 10 jaar voor zijn AOW-leeftijd zit, dan geldt de termijn van vijf jaar niet meer en kan de termijn tot het betalen van partneralimentatie oplopen tot een maximum van tien jaar;

 

  • Wanneer de alimentatiegerechtigde een 50-plusser is en het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd dan bestaat er ook een maximale termijn van tien jaar tot het betalen van partneralimentatie. Deze uitzondering komt overigens te vervallen in 2027;

 

  • Ook voor schrijnende gevallen of uitzonderlijke situaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de maximale termijn van vijf jaar. Dit is vastgelegd in de zogenaamde hardheidsclausule. Denk aan gevallen waarbij de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals wanneer de alimentatiegerechtigde ziek of blijvend arbeidsongeschikt is.