Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

In de praktijk zie ik dit nog steeds vaak misgaan. Bij de verhuur van woonruimtes is er vaak onduidelijkheid over de posten die verhuurders bij huurders in rekening mogen brengen. Van belang daarbij is dat het gaat om dwingend recht (als het contract afwijkt van dit recht, is het vernietigbaar). Het besluit kleine herstellingen biedt wat dat betreft de oplossing. Dit besluit geeft aan wat voor rekening van de huurder mag komen.

Kortgezegd zijn een aantal aspecten van belang:

  • de kosten van het herstel (alleen niet noemenswaardige kosten komen voor rekening van de huurder);
  • het gemak van vervanging en herstel (als iets makkelijk te vervangen is, dan kan het voor rekening van de huurder komen);
  • de technische kennis die vereist is (is specialistische kennis vereist, dan komt het normaliter niet voor rekening van de huurder).

Voor meer informatie kunt u het besluit zelf ook raadplegen. Een link naar het besluit (geldig op het moment dat dit nieuwsartikel online gaat), vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01