Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Gescheiden ouders die na een echtscheiding op reis willen gaan naar het buitenland met hun kinderen, moeten daarvoor in veruit de meeste gevallen toestemming krijgen van de andere ouder. Dat heeft te maken met het ouderlijk gezag over de kinderen. In de meeste gevallen rust dat ook na een echtscheiding op beide ouders. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan dient de andere ouder toestemming te geven voor de reis naar het buitenland.

Neem je de kinderen mee zonder toestemming van de andere ouder, dan noemen we dat: een minderjarige onttrekken aan het ouderlijk gezag. Dat betekent dat u – hoewel vaak onterecht – verdacht kunt worden van internationale kinderontvoering.

Wanneer is er toestemming nodig voor reizen met de kinderen?

Toestemming van de andere ouder is in de navolgende twee scenario’s nodig bij reizen naar het buitenland:
– een ouder met gezamenlijk gezag reist met het kind maar zonder de andere ouder met het gezag. De reizende ouder heeft dan toestemming nodig van de andere ouder;
– een ouder zonder gezag reist met het kind. De reizende ouder heeft dan toestemming nodig van de ouder met het gezag.

Hoe geef ik toestemming voor de reis?

Om te kunnen bewijzen dat er toestemming is van de andere ouder, heeft de reizende ouder een speciaal toestemmingsformulier nodig, dat kan worden gedownload op de site van de Rijksoverheid. Ouders moeten dit invullen per kind en beiden ondertekenen.
Voorts is het aan te raden navolgende documenten mee op reis te nemen:

– een recent uittreksel uit het gezagsregister van elk kind;
– een internationaal BRP-uittreksel van het kind;
– een kopie van het paspoort van de ouder die toestemming geeft;
– een kopie van het ouderschapsplan;
– een kopie van het retourticket.

Wat als u geen toestemming krijgt?

Weigert de andere ouder toestemming te geven dan is het mogelijk om in rechte alsnog toestemming te verkrijgen van de rechter. Die verleent dan – bij toewijzing van het verzochte – vervangende toestemming voor de reis met het kind.