Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Door tegenvallende omzet en andere inkomsten hebben veel ondernemers dit jaar verlies geleden.

Verlies in de inkomstenbelasting kan verrekend worden met uw positieve inkomen van de voorgaande drie jaren en de komende negen jaren.

Verliezen in Box 1:
Negatieve inkomen in Box 1 worden zoveel mogelijk binnen het jaar verrekend. Negatieve inkomsten uit de eigen woning (hypotheekrente aftrek), wordt verrekend met inkomen uit dienstverband of winst uit onderneming. Indien er dan nog een negatief inkomen resteert, wordt dit in eerste instantie verrekend met uw positieve inkomen uit 2017, vervolgens 2018 en 2019. De Belastingdienst past dit meestal zelf reeds toe.

De vennootschapsbelasting past ook een verliesverrekening toe, hier geldt wel dat verliezen maar een jaar terug verrekend mogen worden (carry-back) of 6 jaar vooruit (carry-forward).