Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Bestuursrecht

Het bestuursrecht kent u misschien ook wel als het administratief recht. Het omvat ook omgevingsrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht. Dit recht omvat de besluiten van de overheid. Denk dan aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst of het UWV. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie stopzetten, bouwvergunning afkeuren of grond onteigenen. Bent u het niet eens met zo’n beslissing? Dan kunnen wij u helpen bij het aantekenen van bezwaar.

Het bestuursrecht is erg specifiek, zodat een zaak afhangt van de kleinste details. Om u zo goed mogelijk te adviseren, denken we graag in een vroegtijdig stadium met u mee over een mogelijke oplossing. Komt u er niet uit met de overheid, dan stellen we een bezwaarschrift op. En als uw bezwaar wordt afgewezen, kunnen we u bijstaan met het indienen van een beroepschrift.

Probleemgebieden

 • Ruimtelijk ordeningsrecht
 • Onteigeningen
 • Aansprakelijkheid overheid
 • Milieurecht
 • Planschadevergoeding
 • Bouwvergunning

Gerelateerde items

Bestemmingsplannen: Rechter toetst de maximale invulling

Heeft u wel eens gehoord van de term “maximaal representatieve invulling van een bestemmingsplan”? Waarschijnlijk niet en gemeentebesturen dikwijls ook niet. En daar kunt u uw voordeel mee doen als u bezwaar wilt maken tegen een bestemmingsplan. Ik zal dat in dit...

Lees meer

Uw specialist

mr. Philippe Hardy

Mijn verhaal lezen?
Bekijk dan mijn profielpagina.

Het bestuursrecht kent u misschien ook wel als het administratief recht. Het omvat ook omgevingsrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht. Dit recht omvat de besluiten van de overheid. Denk dan aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst of het UWV. Zij kunnen bijvoorbeeld een subsidie stopzetten, bouwvergunning afkeuren of grond onteigenen. Bent u het niet eens met zo’n beslissing? Dan kunnen wij u helpen bij het aantekenen van bezwaar.

Het bestuursrecht is erg specifiek, zodat een zaak afhangt van de kleinste details. Om u zo goed mogelijk te adviseren, denken we graag in een vroegtijdig stadium met u mee over een mogelijke oplossing. Komt u er niet uit met de overheid, dan stellen we een bezwaarschrift op. En als uw bezwaar wordt afgewezen, kunnen we u bijstaan met het indienen van een beroepschrift.

Probleemgebieden

 • Ruimtelijk ordeningsrecht
 • Onteigeningen
 • Aansprakelijkheid overheid
 • Milieurecht
 • Planschadevergoeding
 • Bouwvergunning

Uw specialist

mr. Philippe Hardy

Mijn verhaal lezen?
Bekijk dan mijn profielpagina.