Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Handels- & Ondernemingsrecht

In de praktijk komt u regelmatig in aanraking met het handelsrecht. Iedere ondernemer sluit of beëindigt bijvoorbeeld contracten. Vaak gaat dat in goed vertrouwen, maar helaas komt het ook voor dat er door miscommunicatie conflicten ontstaan. Wij staan bedrijven daarom graag bij met advies over de dagelijkse bedrijfsvoering.

Door afspraken schriftelijk vast te leggen, ontstaat er duidelijkheid. Wat zijn wederzijdse verwachtingen en wat is de consequentie als een van de partijen een afspraak niet naleeft? Wij denken graag in een vroegtijdig stadium met u mee over het sluiten van een overeenkomst of contract. Dat geldt voor zowel eenmalige overeenkomsten als standaarddocumenten zoals algemene voorwaarden. Ook bij de beëindiging door annulering, opzegging en/of ontbinding van een overeenkomst is het raadzaam om bij ons advies in te winnen.

Probleemgebieden

  • Contracten
  • Mededingingsrecht
  • Algemene voorwaarden
  • Incasso’s
  • Schade- en verzekeringsrecht
  • Transportrecht
  • Oneerlijke handelspraktijken
  • ICT-recht
  • E-commerce
  • Internetrecht

UW SPECIALISTEN

mr. Roel Kerckhoffs

Advocaat

mr. Philippe Kerckhoffs

Advocaat

mr. Kris Roufs

Advocaat

mr. Arsen Mukuchian

Advocaat