Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank fiscaal

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en weetjes mbt het Fiscaal recht. 

Tips voor ondernemers m.b.t. inkomstenbelasting

Tips voor ondernemers m.b.t. inkomstenbelasting

Vaak wordt het bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers niet gedacht aan de directe invloed die winst kan hebben op toeslagen.

IB ondernemers dienen hun balans en winst en verliesrekening op te nemen in hun aangifte inkomstenbelasting, hetgeen direct van invloed is op hun belastbare inkomen. Een deel van deze winst kan echter beïnvloed worden, waardoor er wel/geen recht op toeslagen bestaat.

Door versneld afschrijven voor starters, of door een dotatie aan oudedagsreserve of het vormen van andere voorzieningen kan uw winst aanzienlijk lager uitvallen. Dit kan een behoorlijk bedrag aan toeslagen schelen!!

Voor 2020 komt een alleenstaande in aanmerking voor zorgtoeslag indien zijn of haar belastbare inkomen onder € 30.481,- blijft. Wanneer je belastbare inkomen net boven deze grens uitkomt kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om in 2020 een voorziening op te nemen voor groot onderhoud dat je in 2021 gepland hebt staan. Door een dotatie aan deze voorziening van bijvoorbeeld € 5.000,- kom je wel in aanmerking voor zorgtoeslag.

Benut je investeringsaftrek!!

 

Bij het indienen van je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer kun je investeringsaftrek claimen.

Indien je in een jaar tussen € 2.401,- en € 323.544,- in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd hebt kom je, onder voorwaarden, in aanmerking voor investeringsaftrek (percentage aftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag).

Een belangrijk punt hierbij is het moment van het aangaan van de investeringsverplichtingen.

Het bedrijfsmiddel dient in 2020 in gebruik te zijn genomen, dan wel voldoende aanbetaald te zijn om in aanmerking te komen.

Verder geldt er voor investeringen een minimaal bedrag van € 450,-

Dit geldt uiteraard voor investeringen in kantoorinventaris (laptop, kantoormeubelen etc.), maar ook voor bedrijfsauto’s, machines en gereedschap.

Hierop gelden enkele uitzonderingen, zoals bedrijfsmiddelen die gebruikt worden voor de verhuur.

Een investering die vaak vergeten wordt is de bedrijfswebsite. Onder bepaalde voorwaarden kwalificeert deze voor.

Een vereiste is dat je eigenaar bent van de website en deze tot het bedrijfsvermogen rekent, deze dient op de balans geactiveerd te worden en in meerdere jaren worden afgeschreven.

Daarnaast dient de website economisch voordeel te bieden, dit is vrij duidelijk voor een webshop, maar niet altijd voor websites die puur ter informatie dienen.

Indien je geen vast bedrag maar een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage betaalt dan bent je geen eigenaar van deze website en kunt je hierover geen investeringsaftrek claimen.

Middeling in de inkomstenbelasting

Vanwege Corona hebben veel mensen (ondernemers) afgelopen jaar een aanzienlijk lager inkomen dan normaal gehad vanwege werkloosheid of gedaalde winsten. Het kan vooral nu interessant zijn om te kijken of u in aanmerking komt voor middeling van uw inkomen.

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. Deze uitkomst deelt u door 3.
Per jaar gaat u over dit gemiddelde inkomen opnieuw de belastingbedragen bepalen. Indien het totaal van de “nieuwe” belastingbedragen lager is dan de “oude” belastingbedragen en is dit verschil groter dan € 545,- dan kunt u in aanmerking komen voor middeling van uw inkomen.
Overige voorwaarden en het formulier tot aanvraag kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Verliesrekening

Door tegenvallende omzet en andere inkomsten hebben veel ondernemers dit jaar verlies geleden.

Verlies in de inkomstenbelasting kan verrekend worden met uw positieve inkomen van de voorgaande drie jaren en de komende negen jaren.

Verliezen in Box 1:

Negatieve inkomen in Box 1 worden zoveel mogelijk binnen het jaar verrekend. Negatieve inkomsten uit de eigen woning (hypotheekrente aftrek), wordt verrekend met inkomen uit dienstverband of winst uit onderneming. Indien er dan nog een negatief inkomen resteert, wordt dit in eerste instantie verrekend met uw positieve inkomen uit 2017, vervolgens 2018 en 2019. De Belastingdienst past dit meestal zelf reeds toe.

De vennootschapsbelasting past ook een verliesverrekening toe, hier geldt wel dat verliezen maar een jaar terug verrekend mogen worden (carry-back) of 6 jaar vooruit (carry-forward).