Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank bestuursrecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Vergunning van bouwaanvragen in strijd met bestemmingsplan

Een vaak voorkomende vraag in mijn praktijk op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht is hoe het juridisch nu zit als een aanvraag om een (bouw)omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan terwijl de wet een bouwomgevingsvergunning vereist. Het...

Lees meer

De rechtbank Limburg begrijpt het menselijk tekort

Op 24 april 2017 verscheen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”. Daarin concludeert de WRR dat ‘normale mensen’ vanwege keuzedruk, stress, verdriet of ouderdom...

Lees meer

Is de wet nog onschendbaar?

De wet is onschendbaar! Met deze verplichte kost in het rechtsonderwijs wordt bedoeld dat volgens artikel 120 van de Grondwet een wet niet mag worden getoetst aan de Grondwet en ook niet aan algemene rechtsbeginselen. Van oudsher heeft ook de rechter erkend dat hij de...

Lees meer

Rechter gunt bestuur minder ruimte

Na de kritiek op de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toeslagenaffaire gooit de Afdeling het roer om. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van 2 februari 2022 over een woningsluiting wegens drugshandel in...

Lees meer

Varkens in Nood zetten het bestuursrecht op zijn kop.

In een aantal belangrijke uitspraken, die gezamenlijk wel worden aangeduid met het begrip ‘varkens-in nood’-rechtspraak (de eerste zaak was aangespannen door de stichting Varkens en Nood) hebben het Europese Hof (uitspraak van 14 januari 2021) en de Afdeling...

Lees meer

Bestemmingsplannen: Rechter toetst de maximale invulling

Heeft u wel eens gehoord van de term “maximaal representatieve invulling van een bestemmingsplan”? Waarschijnlijk niet en gemeentebesturen dikwijls ook niet. En daar kunt u uw voordeel mee doen als u bezwaar wilt maken tegen een bestemmingsplan. Ik zal dat in dit...

Lees meer

Rechtsbescherming in het bestuursrecht: Het gaat af en op.

De mate van rechtsbescherming in het bestuursrecht wordt meer en meer een doolhof met goede en kwade kansen. De tendens tot voor kort was dat die bescherming meer en meer beperkt werd. Aan de partij die beroep bij de rechter instelt wordt niet slechts de eis gesteld...

Lees meer

Principebesluit niet vrijblijvend

Vooral bij gecompliceerde ruimtelijke initiatieven is het gebruikelijk dat met het bestuur vooroverleg wordt gevoerd. In dat kader wordt dikwijls afgesproken dat de initiatiefnemer voorafgaand aan de formele aanvraag een zogenaamde principe-aanvraag indient. Daarop...

Lees meer