Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Incasso

Op enig moment krijgt vrijwel elke ondernemer ermee te maken: debiteuren die niet betalen. Heel vervelend en tijdrovend bovendien. Wat je wilt is een snelle en efficiënte oplossing. Een die niet ook nog eens veel geld gaat kosten. Een incassobureau inschakelen dan maar? Steeds meer bedrijven kiezen voor een slimmere oplossing.

Want ook bij incassobureaus geldt: voor niets gaat de zon op. Bovendien hebben dergelijke bureaus beperkte mogelijkheden als het gaat om druk uit te oefenen op een onwillige debiteur. Kerckhoffs Advocaten heeft een slimmere manier bedacht en steeds meer bedrijven kiezen daarvoor: de two-step approach.

Zoals de term aangeeft, verloopt het incasseren van een vordering bij deze aanpak in maximaal twee fases. 

Fase een: Kerckhoffs Advocaten stuurt per aangetekende post een ingebrekestelling aan de debiteur.

Kerckhoffs Advocaten stuurt per aangetekende post een ingebrekestelling aan de debiteur. Een brief van een advocatenkantoor wordt niet zomaar terzijde gelegd. Zo nodig benaderen wij de debiteur ook nog telefonisch. Betaalt de debiteur, dan ontvangt u binnen twee dagen het volledige verschuldigde bedrag plus rente. Fase een kost u niets

Fase twee: Betaalt de debiteur niet, dan treedt fase twee in werking.

Betaalt de debiteur niet, dan treedt fase twee in werking. In deze fase wordt overgegaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de debiteur een faillissementsaanvraag in het vooruitzicht wordt gesteld: dat is het middel om debiteuren snel en doortastend tot betaling te bewegen. Ook andere tot ons arsenaal behorende rechtsmaatregelen kunnen indien nodig ingezet worden. Voor de werkzaamheden in fase twee zal een vooraf afgesproken tarief gelden.

Snel en efficiënt.
Het enige dat u hoeft te doen is: een kopie van de te innen factuur naar Kerckhoffs Advocaten mailen met het woord ‘incasso’ erop. Wij zullen dan dezelfde dag per aangetekende post een ingebrekestelling naar de debiteur sturen en zo fase een in werking stellen. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan zullen wij u benaderen.

mr. Valérie Kerckhoffs

Advocaat & Mediator

STUUR EEN BERICHT