Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Personen- & Familierecht

Als u besluit te scheiden, is dat een keuze die gepaard gaat met veel emoties. Kan een van beiden het huis aanhouden, hoe wordt de inboedel gesplitst? Als er kinderen in het spel zijn, is het zaak om het voor hen zo goed mogelijk te regelen. Wij kunnen u ondersteunen met advies over het personen- en familierecht. Denk aan aspecten zoals een omgangsregeling, boedelverdeling of alimentatie.

Onder het personen- en familierecht valt ook het erfrecht. Dat geldt als een overledene geen testament heeft opgesteld. Op basis van het bloedverwantschap maken partners en kinderen als eerste aanspraak op de erfenis. Als die niet meer in leven zijn, komen andere groepen in aanmerking. Het verdelen van een erfenis leidt regelmatig tot problemen omdat erfgenamen zich benadeeld kunnen voelen. Wij helpen u graag dit in goede banen te leiden, zodat deze gevoelige en emotionele kwesties snel opgelost zijn.

Probleemgebieden

  • Echtscheidingen
  • Boedelscheidingen waarbij vennotschappen of eenmanszaken zijn betrokken
  • Alimentaties
  • Verbreken samenleving
  • Omgang
  • Gezag
  • Erkenning
  • Ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing

mr. Sacha de Block

Advocaat

mr. Valérie Kerckhoffs

Advocaat & Mediator

STUUR EEN BERICHT