Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank vastgoed- & huurrecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Wetsvoorstel betaalbare huur: huidige stand van zaken

Op 9 november 2023 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de stand van zaken weergeeft met betrekking tot de Wet betaalbare huur. Deze wet zou ingevoerd worden per 1 januari 2024, maar in de...

Lees meer

Energielabel C is verplicht voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 is het Bouwbesluit veranderd (artikel 5.11). Voor eigenaren van kantoorruimtes geldt een minimum energielabel. Dit minimum label is energielabel C. Deze plicht geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Een kantoorruimte...

Lees meer

Zeer belangrijk: meld wanbetalende huurders bij de gemeente!

Vanaf 1 januari 2021 is de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening veranderd. Alle verhuurders zijn verplicht om huurachterstanden bij de gemeente te melden. Het doel van deze wet is huisuitzettingen te voorkomen. De gemeente zou de huurder namelijk hulp kunnen bieden...

Lees meer

Een nieuwe wettelijke werkwijze in de bouw komt eraan (deel 2)

Eerder schreef ik al dat vanaf 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs ingaat. Deze geldt eerst alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf 2026 geldt deze wet voor alle bouwwerken. Deze wet heeft...

Lees meer

Het blijft in de praktijk fout gaan – tijdelijke verhuur

Vanaf 2016 is tijdelijke verhuur mogelijk. Voor zelfstandige woonruimtes geldt een maximumtermijn voor 2 jaren, voor onzelfstandige woonruimtes is deze termijn 5 jaren. Als deze periode verstrijkt, kan de verhuurder (als hij het op de juiste wijze doet) de huurder uit...

Lees meer

Verruiming tijdelijke verhuur is niet doorgegaan

De wet is streng als het gaat om tijdelijke verhuur. Als een tijdelijke verhuur wordt overeengekomen, mag dit slechts voor één huurperiode. Voor zelfstandige woonruimtes betreft deze periode maximaal twee jaar. En voorts mag bij tijdelijke verhuur geen opzegverbod...

Lees meer

Opzegtermijn van huurder die minder dan één dag is?

De Wet is duidelijk over de opzegtermijn die geldt voor huurders. Die staat gelijk aan één huurbetaaltermijn. In de praktijk komt dit meestal neer op een betaaltermijn van één maand. Deze opzegtermijn betreft dwingend recht. Dat betekent dat als in de huurovereenkomst...

Lees meer

Corona en huur: het advies aan de Hoge Raad

In maart 2021 heeft de Rechtbank Limburg (locatie Roermond) vragen gesteld aan de Hoge Raad over Corona en huur. Gevraagd is, kortgezegd, of verhuurders gehouden zijn om huurkorting te verlenen. Indien dat het geval is, is eveneens gevraagd hoe deze korting moet...

Lees meer