Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Vanaf 1 januari 2021 is de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening veranderd. Alle verhuurders zijn verplicht om huurachterstanden bij de gemeente te melden. Het doel van deze wet is huisuitzettingen te voorkomen. De gemeente zou de huurder namelijk hulp kunnen bieden met het omgaan en aangaan van schulden, zodat de huurder de huurachterstand kan inhalen, althans dat is het idee.

Het niet naleven van deze plicht kan zeer verregaande gevolgen hebben. Namelijk dat de huurder niet uit de woning kan worden gezet en dat hij niet de huurachterstand hoeft terug te betalen. Dit is door meerdere rechtbanken in het land geoordeeld, waaronder door de rechtbank Limburg (bijvoorbeeld op 4 april 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:2597).

Dit is dus een verregaande sanctie. Er staat immers vast dat er een huurachterstand is, maar toch wordt deze vaak niet toegewezen door rechtbanken, als de achterstand niet is gemeld bij de gemeente. Uitzonderingen doen zich wel voor (bijvoorbeeld als overduidelijk is dat tussenkomst van de gemeente geen zin heeft, zie Rechtbank Limburg 12 augustus 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:6229). Voorkomen is echter beter dan genezen: denk eraan huurachterstanden te melden bij de gemeente. Dan voorkomt u problemen bij het incasseren van de huurachterstand.