Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33
Innovatie binnen Kerckhoffs Advocaten

Innovatie binnen Kerckhoffs Advocaten

Kerckhoffs Advocaten ontwikkelt zich verder en heeft nu ook een afdeling Mediation. Valerie Kerckhoffs en Petra Gubbels hebben deze opleiding gevolgd c.q. zijn daarmee bezig en Valerie Kerckhoffs is onlangs met vlag en wimpel geslaagd en is nu MfN-registermediator.  ...
Principebesluit niet vrijblijvend

Principebesluit niet vrijblijvend

Vooral bij gecompliceerde ruimtelijke initiatieven is het gebruikelijk dat met het bestuur vooroverleg wordt gevoerd. In dat kader wordt dikwijls afgesproken dat de initiatiefnemer voorafgaand aan de formele aanvraag een zogenaamde principe-aanvraag indient. Daarop...