Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Uw specialist

mr. Erik Kalsbeek

Advocaat

Erik Kalsbeek is sinds 1985 als belastingadviseur en vanaf 1988 ook als advocaat werkzaam. Hij heeft Nederlands recht en belastingrecht gestudeerd.

Bij Kerckhoffs Advocaten houdt hij zich met name bezig met ondernemingsrecht, handelsrecht en het belasting (straf)recht. Binnen het belastingrecht heeft Erik zich ook toegelegd op de procesvoering. Dat betekent dat hij ondernemingen en particulieren in geschillen met de belastingdienst bijstaat in bezwaarprocedures en procedures bij Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden.

Steeds streeft Erik naar een optimaal resultaat voor zijn cliënten. Naast zijn werkzaamheden als advocaat en belastingadviseur, heeft hij binnen het bedrijfsleven ook veel kennis en ervaring opgedaan als lid van diverse raden van commissarissen en raden van toezicht.

Naast het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten, is Erik ook lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen.

Erik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Belastingrecht.  Deze registratie verplicht Erik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.