Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank insolventierecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Dubbele achternaam, wetsvoorstel aangenomen

Nadat op 13 september 2022 de Tweede kamer het wetsvoorstel al had goedgekeurd, heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 21 maart 2023 aanvaard. De nieuwe wet zal het voor ouders mogelijk maken om ervoor te kiezen hun kind een dubbele geslachtsnaam te geven....

Lees meer

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Een turboliquidatie houdt kort gezegd in dat een rechtspersoon die op het moment van zijn ontbinding geen baten meer heeft, ophoudt te bestaan. Dat betekent dat er geen formele...

Lees meer

Dubbele achternaam binnenkort mogelijk

Op 13 september 2022 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd die het mogelijk maakt voor ouders om hun kind een dubbele achternaam te geven, namelijk de achternaam van beide ouders. Het gaat om maximaal twee namen, welke zonder koppelteken worden...

Lees meer

Gezamenlijk gezag gekoppeld aan erkenning

De kogel is door de kerk: vanaf 1 januari 2023 verkrijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners van rechtswege (automatisch) het ouderlijk gezag samen met de moeder, als zij het kind erkennen. Op dit moment moet het ouderlijk gezag van een partner, die niet...

Lees meer

Reizen met kinderen na een echtscheiding

Gescheiden ouders die na een echtscheiding op reis willen gaan naar het buitenland met hun kinderen, moeten daarvoor in veruit de meeste gevallen toestemming krijgen van de andere ouder. Dat heeft te maken met het ouderlijk gezag over de kinderen. In de meeste...

Lees meer

Leidt termijnoverschrijding tot niet-ontvankelijkheid?

Op 1 april jl. bepaalde de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, dat overschrijding van de in art. 816 lid 1 Rv gegeven termijn niet per definitie leidt tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek. Artikel 816 lid 1 Rv bepaalt dat, indien een verzoek tot echtscheiding...

Lees meer

Vervangende toestemming vakantie kinderen in tijden van Corona

Op grond van artikel 1:253a BW kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag op verzoek van de ouders of één van hen aan de rechter worden voorgelegd. De man wenst met zijn kinderen naar Portugal te gaan, net nadat het reisadvies voor Portugal is...

Lees meer

Mediation als alternatief voor conflictoplossing

Als er tussen partijen een conflict ontstaat is het vaak lastig om zonder tussenkomst van een derde tot een goede oplossing te komen. De communicatie stagneert, waardoor partijen vast komen te zitten in hun eigen standpunten en de ideeën over de ander. De weg naar de...

Lees meer

Aanpassing regels partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie ingetreden. Dat betekent dat de regels omtrent partneralimentatie ingrijpend worden veranderd. De maximale termijn tot het betalen van partneralimentatie is namelijk teruggebracht van twaalf jaar naar vijf...

Lees meer