Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Op 13 september 2022 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd die het mogelijk maakt voor ouders om hun kind een dubbele achternaam te geven, namelijk de achternaam van beide ouders. Het gaat om maximaal twee namen, welke zonder koppelteken worden geschreven. Als de ene ouder De Wit heet, en de andere ouder Bakker heet, kan het kindje dus De Wit Bakker, Bakker De Wit, De Wit, of Bakker gaan heten.

De nieuwe regeling geldt voor alle kinderen die vanaf 1 januari 2023 worden geboren. Ook wordt het voor ouders tijdelijk mogelijk om de achternaam van hun kinderen te wijzigen naar een dubbele achternaam, zolang het kind op of na 1 januari 2016 is geboren.

Indien een ouder al een dubbele achternaam heeft, wordt die naam als enkelvoudige achternaam gezien en kan deze dus nog steeds worden gecombineerd met de achternaam van de andere ouder.  De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een buiten huwelijk of partnerschap geboren kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind zonder keuze van de ouders de achternaam van de vader of duomoeder.

Hoewel de politiek enthousiast is over het voorstel, bestaan er nog veel vragen. Want hoe zit het bijvoorbeeld als een kind met een dubbele achternaam opgroeit en trouwt met een ander die ook een dubbele achternaam heeft? Worden deze namen dan gecombineerd, waardoor beide echtelieden vier achternamen hebben? Of dienen zij te kiezen welke namen zij zullen dragen?

Er is dus nog genoeg te bespreken in de Eerste Kamer. Indien dit wetsvoorstel wet wordt, zullen aanstaande ouders tegen veel vragen aanlopen – Kerckhoffs Advocaten zal dan uiteraard voor u klaarstaan, om al uw vragen te beantwoorden.