Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Uw specialist

mr. Philippe Kerckhoffs

Advocaat

Philippe is sinds september 2017 werkzaam bij Kerckhoffs Advocaten. Hij rondde in oktober 2016 zijn master privaatrecht (cum laude) af aan de Universiteit van Maastricht. Ter verbreding van zijn horizon en het opdoen van ervaring, heeft hij gedurende en na zijn rechtenstudie bij verschillende grote advocatenkantoren in de Randstad gewerkt. Hij heeft er bewust voor gekozen om aan de slag te gaan bij een kantoor dat zich voornamelijk focust op ondernemingen.

“De menselijke maat die ik al van jongs af aan bespeurde in de praktijk van Kerckhoffs Advocaten, gecombineerd met de interessante ondernemingen die wij bijstaan, hebben mij gedreven om deel uit te maken van dit team bevlogen en gepassioneerde advocaten.”

Net als zijn vader en zus heeft Philippe altijd al een interesse en passie gekoesterd voor de rechtsgeleerdheid. Philippe is geïnteresseerd hoe de maatschappij werkt en wilt zoveel mogelijk maatschappelijk betrokken zijn. Daarnaast volgt hij de politiek met veel belangstelling op de voet. Naast zijn studies aan de Universiteit van Maastricht, heeft hij ook enkele maanden in Londen gestudeerd. Nadat hij in oktober 2016 zijn Master in het Privaatrecht cum laude afrondde, ging hij in de Randstad aan de slag bij enkele grote advocatenkantoren, alvorens hij zijn carrière bij Kerckhoffs Advocaten voortzette. Tijdens zijn stages kreeg Philippe voor zichzelf de bevestiging dat de keuze voor de advocatuur een juiste keuze is. In zijn werk bij Kerckhoffs Advocaten focust Philippe zich op het ondernemings- en insolventierecht. Wat hem keer op keer drijft, is om het best mogelijke resultaat te bereiken voor zijn cliënten en derhalve voor cliënten echt van toegevoegde waarde te zijn. Philippe heeft een enorme ondernemersdrift. Tot voor kort had hij een eigen bedrijf in licht- en geluidsverhuur en gedurende zijn studententijd is hij bij verschillende organisaties nauw betrokken geweest.

In de komende jaren wil Philippe inzetten op nóg verdergaande specialisaties binnen Kerckhoffs Advocaten om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn en de deskundigheid van het kantoor te waarborgen en gestand te doen. Tegelijkertijd wil hij de waarden en normen van het familiebedrijf in stand te houden. Zijn ambitie? Samen met zijn zus Valérie en andere ambitieuze advocaten partner worden en het familiebedrijf voortzetten.

Philippe Kerckhoffs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Ondernemingsrecht. Deze registratie verplicht Philippe elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.