Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Corona nieuws

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Arbeidsrecht in coronatijd

Inmiddels heeft de rechtspraak geoordeeld over arbeidsrechtelijke vraagstukken die opkwamen tijdens de coronacrisis, zoals het recht op loondoorbetaling, het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, ontslag en het verplicht opnemen van vakantiedagen. De tendens is...

Lees meer

Steunpakket 3.0

Op 28 augustus jl. heeft het kabinet het derde steunpakket gepubliceerd. Het doel van het nieuwe pakket aan maatregelen blijft het ondersteunen van werk en inkomen en is daarnaast tevens gericht op aanpassing van bedrijven en werknemers op de huidige economische...

Lees meer

Werkgeversaansprakelijkheid in relatie tot de coronacrisis

Vanaf 1 juni zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en kunnen er weer meer werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de achtergrond van de coronacrisis. De zorgplicht van de werkgever heeft hierdoor een andere invulling gekregen. Als...

Lees meer

Coronacrisis en ontslag om bedrijfseconomische redenen

De coronacrisis duurt langer dan verwacht. De economische gevolgen zullen naar verwachting dan ook snel merkbaar worden. Het UWV heeft al uitgesproken dat het aantal ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen fors zal toenemen. Te meer nu bij de verlengde...

Lees meer

Verlenging en uitbreiding van noodpakket

De financiële ondersteuning voor ondernemers en werknemers vanwege de aanhoudende impact van de coronacrisis blijft voorlopig van kracht. De ministers en staatssecretarissen van EZK en SZW hebben afgelopen woensdag het pakket, ook wel noodpakket 2.0 genoemd, in de...

Lees meer

Zeven nieuwe maatregelen voor ondernemers en ZZP’ers

Het kabinet heeft eind april jl. nieuwe maatregelen bekend gemaakt die ondernemers en zzp’ers helpen in deze coronacrisis. Naar verwachting zal het kabinet per juni a.s. met een nieuw pakker steunmaatregelen komen, het zogenoemde steunpakket 2.0. Klik hier voor meer...

Lees meer