Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Corona nieuws

Bekijk het laatste Corona nieuws

Steunmaatregel Covid-19

Steunmaatregel Covid-19

De rijksoverheid is sinds 27 maart jl. gestart met de uitvoering van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Het betreft een tegemoetkoming in de vaste lasten van de onderneming in de vorm van een éénmalige bijdrage van €...

Lees meer
Pensioenen

Pensioenen

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dan pensioenuitvoerders werkgevers tegemoet komen die door de coronacrisis problemen hebben met het betalen van de pensioenpremies. Veel werkgevers die hun werknemers...

Lees meer
Huurrecht in de coronacrisis

Huurrecht in de coronacrisis

De overheid probeert het coronavirus te bestrijden en heeft hiervoor inmiddels diverse en rigoureuze maatregelen doorgevoerd. Ondernemers worden hard getroffen. Veel ondernemers vragen zich af wat de invloed van deze maatregelen is op lopende huurovereenkomsten? Dient...

Lees meer
Corona: overmacht in het bestuursrecht

Corona: overmacht in het bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) diverse bepalingen die overmacht regelen. Een belangrijke daarvan is dat de termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort zolang het bestuur door overmacht niet in staat is een beschikking te...

Lees meer
Belastingversoepeling

Belastingversoepeling

Ook de Overheid heeft fiscale maatregelen aangekondigd om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Die maatregelen zijn vooral erop gericht om liquiditeitsproblemen bij de ondernemingen te voorkomen en mitsdien kan een bijzonder uitstel van...

Lees meer
Ondersteuning in levensonderhoud voor zzp’ers

Ondersteuning in levensonderhoud voor zzp’ers

Ook voor zzp’ers heeft de coronacrisis grote gevolgen. Van de een op de andere dag zijn voor veel zzp’ers een groot deel van de inkomsten weggevallen. Zelfstandigen kunnen nu voor een periode van 3 maanden een aanvulling krijgen op hun levensonderhoud ter hoogte van...

Lees meer
Verruiming kredietfaciliteit

Verruiming kredietfaciliteit

Gedurende de coronacrisis wordt de toegang tot de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)- regeling verruimd. De regeling maakt onderdeel uit van een breder pakket maatregelen die de regering heeft genomen om de nadelige economische gevolgen van het coronavirus in...

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief!