Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Vanaf 1 juni zijn de coronamaatregelen verder versoepeld en kunnen er weer meer werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de achtergrond van de coronacrisis. De zorgplicht van de werkgever heeft hierdoor een andere invulling gekregen.

Als werkgever heb je de verantwoordelijk werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Dit vloeit voort uit de zorgplicht zoals die is geregeld in artikel 658 boek 7 van het Burgerlijk wetboek. Van een werkgever mag dan ook een maximale inspanning worden verwacht om het risico op besmetting met het coronavirus en andere werk gerelateerde klachten die verband houden met de coronacrisis te minimaliseren. Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht dan kan hij mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.

Wat er in het kader van de zorgplicht van een werkgever mag worden verwacht is sterk afhankelijk van de aard van het bedrijf (branche) en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Uitgangspunt van het RIVM blijft dat waar thuiswerken mogelijk is, hier zo veel mogelijk aan vast gehouden moet worden. Heeft u als werkgever te maken met thuiswerkers dan is het verstandig met de werknemer na te gaan hoe de thuiswerkplek is ingericht en of er aanpassingen nodig zijn. U kunt uw werknemers daarnaast informeren over zaken als zithouding, beeldafstand en aanbevelingen geven die het thuiswerken vergemakkelijken.

In gevallen waar thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort moeten werkgevers verdergaande maatregelen treffen. Dit kan variëren van het opstellen van hygiënemaatregelen en het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen zoals desinfectie tot het aanbrengen van spatschermen in situaties waar de 1.5 meter niet kan worden gewaarborgd en het aanbrengen van bijvoorbeeld grondmarkeringen. Ook kunnen er verschoven diensten worden ingesteld om drukte op de werkvloer te vermijden.

De regels van het RIVM en de protocollen die hieruit voortvloeien zijn in dat opzicht leidend. Als werkgever dienen deze dan ook als uitgangspunt te worden genomen bij het opstellen van maatregelen om coronabesmetting van werknemers op de werkplek te voorkomen. Het is dan ook aan te bevelen deze regels goed in de gaten te houden en de maatregelen hierop aan te passen als de regels wijzigen.

Het verdient de voorkeur deze maatregelen neer te leggen in een coronaprotocol en deze aan de werknemers te overhandigen en samen te bespreken.

De werkgever zal er vervolgens op moeten toezien dat medewerkers zich aan het voorgeschreven coronabeleid houden. De werkgever heeft hiertoe een instructiebevoegdheid. De werknemer is verplicht zich aan deze instructies te houden, mits die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Coronabesmetting of ziektegevallen die voortvloeien uit het werken onder coronaomstandigheden kunnen niet altijd worden voorkomen. Belangrijk is dat u als werkgever kunt aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Als vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden is het namelijk aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de invulling van de zorgplicht, de hieruit voortvloeiende instructiebevoegdheid en wat u in dat kader van uw werknemers mag verwachten, neem dan contact met ons op.