Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Uw specialist

Kris is gespecialiseerd in proces- en bewijsrecht, algemeen verbintenissenrecht en vastgoedrecht. Hij krijgt energie van het oplossen van problemen naar tevredenheid van de klant.  Hij zorgt ervoor dat het klantbelang centraal staat door goed te luisteren. “Bij iedere handeling sta ik even stil bij de belangen van de cliënt en of dit wel écht in het belang van cliënt is.  Dat een bepaalde handeling juridisch mogelijk is, wil niet zeggen dat een klant er ook echt bij gebaat is.”

Kris heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: vastgoedrecht.  
Deze registratie verplicht Kris elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.