Dat aannemers hun opdrachtgever moeten waarschuwen voor een prijsverhoging bij meerwerk, is niets nieuws. Als die waarschuwing niet wordt gegeven, kan in beginsel geen meerwerk worden gevorderd. Die wetsbepaling staat al geruime tijd in het Burgerlijk Wetboek. Wel...

Lees meer