Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Mediation

Als er tussen partijen een conflict ontstaat is het vaak lastig om zonder tussenkomst van een derde tot een goede oplossing te komen. De communicatie stagneert, waardoor partijen vast komen te zitten in hun eigen standpunten en de ideeën over de ander. Naarmate dit langer duurt, raken partijen verder van elkaar verwijderd waardoor het conflict kan escaleren. De weg naar de rechter lijkt dan vaak onvermijdelijk om uit de impasse te komen.

Mediation kan dan oplossing bieden. Mediation biedt een veilige omgeving waarin openlijk over de situatie gesproken kan worden, zonder dat partijen achteraf aan hun uitspraken kunnen worden gehouden. Kenmerkend voor mediation is immers dat partijen vooraf strikte geheimhouding (kunnen) afspreken. Alles wat tijdens mediation tussen partijen wordt gezegd, valt binnen deze geheimhouding en kan dan ook niet later tijdens een gerechtelijke procedure worden ingebracht.

De mediator zal als objectieve derde de communicatie tussen partijen reguleren en daar waar nodig op gang helpen, sturen of ingrijpen. Door de interactie van de mediator binnen een veilige omgeving zal de communicatie en daardoor het begrip tussen partijen worden bevorderd, waardoor zij weer in staat zijn naar elkaar te luisteren.

Vanuit een beter begrip voor elkaars belangen kan vervolgens samen naar een oplossing worden gezocht. Omdat partijen zelf aandeel hebben in de uitkomst van de oplossing en niet een rechter of advocaat bepaalt wat (juridisch) juist is, kan er maatwerk worden geboden afgestemd op de wensen van beide partijen. Er kunnen individuele afspraken worden gemaakt die binnen een gerechtelijke procedure niet mogelijk zijn. Dit leidt over het algemeen tot meer duurzame uitkomsten, omdat ze beter zijn afgestemd op de situatie van beide partijen.

Daarbij is mediation vaak sneller en over het algemeen goedkoper dan een juridische procedure. Als partijen eenmaal bereid zijn naar elkaar te luisteren en elkaars belangen over en weer begrijpen, is een oplossing over het algemeen snel gevonden. Meestal is dit eerder een kwestie van weken dan van jaren, zoals bij gerechtelijke procedures vaak het geval is.

Bent u benieuwd wat mediation voor uw situatie zou kunnen betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen adviseren. Binnen ons kantoor hebben wij twee ervaren juristen in dienst die zich hebben gespecialiseerd in mediation en bovendien ervaring hebben met arbeidsrechtelijke en familierechtelijke geschillen.

De voor- en nadelen van mediation op een rij:

Voordelen:

 • Mediation heeft geen lange wachttijden en ingewikkelde procedures
 • Mediation werkt de-escalerend
 • De relatie tussen partijen verbetert
 • Elke partij heeft in gelijke mate invloed op de uitkomst
 • Er kan maatwerk worden geleverd
 • De oplossing wordt geaccepteerd door beide partijen en is duurzamer
 • Snellere procedure dan een gerechtelijke procedure
 • Lagere kosten dan een gerechtelijke procedure
 • Er kan nazorg worden geboden
 • Afspraken kunnen makkelijker worden aangepast als de situatie verandert

Beperkingen:

 • Het starten van mediation kan alleen met instemming van beide partijen
 • Van beide partijen wordt een actieve en serieuze inbreng verwacht
 • Partijen moeten bereid zijn er samen uit te komen

mr. Valerie Kerckhoffs

Advocaat & Mediator

STUUR EEN BERICHT