Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank Handels- & Ondernemingsrecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Hoe je onder algemene voorwaarden uit kunt komen

In de vorige K-actueel is besproken dat algemene voorwaarden erg snel van toepassing zijn. Omdat de bepalingen daarvan meestal eenzijdig zijn opgesteld, kan dit achteraf voor onaangename verrassingen zorgen. Daarom heeft de wetgever ruime mogelijkheden in het leven...

Lees meer

Hoe raak je gebonden aan algemene voorwaarden? (Deel 1)

Algemene voorwaarden zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Vrijwel alle diensten en producten die worden aangeboden verwijzen naar algemene voorwaarden. Daarbij kun je je echter afvragen in hoeverre een dergelijke verwijzing doelt treft....

Lees meer

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemen betekent onder meer dat bestuur moet worden gevoerd over de betreffende onderneming. Risico’s nemen is vaak een onderdeel van dit proces waarbij de situatie zich voor kan doen dat een bestuurder handelingen verricht waarbij schade ontstaat bij derden. Wie...

Lees meer

Girale betaling verricht na faillissement

In beginsel kan de curator girale betalingen die plaats hebben gevonden na faillissementsverklaring terugvorderen van de schuldeiser die deze heeft ontvangen. Onlangs heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad een conclusie getrokken in een zaak die voor schuldeisers...

Lees meer

Let op de inhoud van uw algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak heel belangrijk voor uw onderneming. Daar kunnen belangrijke voorwaarden staan met betrekking tot de bedrijfsvoering of exoneraties (schade uitsluiten). Het gaat helaas vaak mis met het gebruik van algemene voorwaarden, omdat het gebruik...

Lees meer

Moeilijke tijden

Beste klanten, Beste ondernemers, De maatregelen die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd zijn voor ondernemers waaronder de horecabranche keihard aangekomen. De economische gevolgen zijn voelbaar en het toekomstbeeld is somber. Het kabinet wilt ondernemers...

Lees meer

Het enquêterecht: Een handzaam instrument voor ondernemers?

De Wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd in geval van geschillen tussen aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling of tussen bestuur van de vennootschap en de aandeelhouders om een verzoek te doen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam om...

Lees meer

Elektronisch vergaderen gedurende de Coronacrisis

De wet gaat standaard uit van fysieke aanwezigheid van ‘vergadergerechtigden’. Dit is echter door de huidige Coronacrisis niet langer wenselijk en/of mogelijk. In de statuten kan worden opgenomen dat vergaderen via een elektronisch communicatiemiddel tot de...

Lees meer