Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank Handels- & Ondernemingsrecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Let op de inhoud van uw algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak heel belangrijk voor uw onderneming. Daar kunnen belangrijke voorwaarden staan met betrekking tot de bedrijfsvoering of exoneraties (schade uitsluiten). Het gaat helaas vaak mis met het gebruik van algemene voorwaarden, omdat het gebruik...

Lees meer

Moeilijke tijden

Beste klanten, Beste ondernemers, De maatregelen die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd zijn voor ondernemers waaronder de horecabranche keihard aangekomen. De economische gevolgen zijn voelbaar en het toekomstbeeld is somber. Het kabinet wilt ondernemers...

Lees meer

Het enquêterecht: Een handzaam instrument voor ondernemers?

De Wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd in geval van geschillen tussen aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling of tussen bestuur van de vennootschap en de aandeelhouders om een verzoek te doen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam om...

Lees meer

Elektronisch vergaderen gedurende de Coronacrisis

De wet gaat standaard uit van fysieke aanwezigheid van ‘vergadergerechtigden’. Dit is echter door de huidige Coronacrisis niet langer wenselijk en/of mogelijk. In de statuten kan worden opgenomen dat vergaderen via een elektronisch communicatiemiddel tot de...

Lees meer

Niet betalende debiteuren?

Mocht u op dit moment kampen met niet betalende debiteuren, dan kan ik u daarbij helpen. Stuur mij enkel de factuur of facturen die onbetaald blijven, zodat ik direct een aangetekende brief kan sturen. Dit kost u niets. Betaalt de debiteur naar aanleiding van mijn...

Lees meer

Publiceer tijdig uw jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Artikel 248 boek 2 van ons Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in geval van een faillissement van een vennootschap iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden van deze vennootschap, voor zover deze schulden niet uit de...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betaling

Wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert, staan bestuurders vaak voor lastige keuzes. Welke crediteuren betaalt men wel en welke betaalt men niet? Een bestuurder zal - met name in de periode voorafgaand aan het (dreigende) faillissement - weloverwogen keuzes...

Lees meer

Mr. Erik Kalsbeek naar Kerckhoffs Advocaten

Met ingang van 1 februari 2020 is mr. Erik Kalsbeek toegetreden tot het kantoor van Kerckhoffs Advocaten. Daarmee houdt Kalsbeek Advocaten, tot voor kort gevestigd aan de Wilhelminasingel 99 te Maastricht, op te bestaan als zelfstandig kantoor. De expertise van Erik...

Lees meer