Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Algemene voorwaarden zijn vaak heel belangrijk voor uw onderneming. Daar kunnen belangrijke voorwaarden staan met betrekking tot de bedrijfsvoering of exoneraties (schade uitsluiten). Het gaat helaas vaak mis met het gebruik van algemene voorwaarden, omdat het gebruik en de inhoud daarvan grotendeels bij wet geregeld is. In dit artikel sta ik kort stil bij de inhoud. Meer specifiek de duidelijkheid ervan.

Normaal gesproken wordt, als een contract c.q. overeenkomst onduidelijk is, door de rechter onderzocht wat de bedoeling was van partijen. Dit heet ‘Haviltexen’. De rechter doet onderzoek naar de ‘echte afspraken’ die partijen hebben gemaakt. De rechter mag gebruik maken van alle middelen, ook buiten het contract om. E-mails en getuigen kunnen hierbij een grote rol spelen. Zo wordt gepoogd de leemtes in de overeenkomst in te vullen door de rechter. Bij algemene voorwaarden is dit echter vaak anders. Daar wordt de opsteller en gebruiker van de algemene voorwaarden vaak afgestraft voor onduidelijkheden binnen de algemene voorwaarden.

Dit jaar is dit bevestigd door de Hoge Raad (voor de liefhebber: HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:144). Vooral bij betalingsverplichtingen kunnen rechters erg streng zijn op algemene voorwaarden. Als ondernemer is het dan ook van groot belang dat uw algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk zijn. Zo vist u niet achter het net, hetgeen wel gebeurde bij de ondernemer in de bovengenoemde uitspraak.