Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Uw specialist

mr. Roel Kerckhoffs

Advocaat

30 jaar geleden deed een advocaat – en ik dus ook – ‘alles’. Gaandeweg zijn advocaten gaan specialiseren en dat is maar goed ook. Dat is ook het motto van ons kantoor. ‘Alles wetend’, maar dan beperkt tot een vakgebied. Ik leg mij dan ook al vele jaren toe op het ondernemings-/handelsrecht, waarbij ik veel zaken doe op het gebied van buitengerechtelijke sanering van bedrijven en faillissementen. De vanouds opgebouwde kennis en ervaring in het bouwrecht en de interesse in het bouwen laat ik niet meer los. Ik verschijn daarom ook met regelmaat bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven.

Energie krijg ik als ik voor een cliënt iets kan betekenen en een zaak kort en snel kan oplossen. Mijn levensmotto speelt daarbij een rol. Streng maar rechtvaardig; dat moet een advocaat zijn. Hij moet ook oog hebben voor de andere – niet juridische – belangen van de cliënt. Ik ben altijd 24/7 bereikbaar en wil snel communiceren. Snel zijn vergt veel van de advocaat, ook omdat de communicatietechnieken snel zijn. Snelheid mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het te leveren werk door de advocaat. Dus op gepaste wijze tijd nemen om een goed en deugdelijk beleid voor de cliënt uit te stippelen, uiteraard in overleg met de cliënt.

Bij het invullen daarvan heb ik ook veel profijt van het gegeven dat ik meer dan 25 jaar meegelopen heb in ondernemersverenigingen zoals Centrummanagement en OIW. Door deze ervaring is mijn blikveld als advocaat verruimd en heb ik dus voordeel daarvan in de praktijk. Kerckhoffs Advocaten heeft zich vanaf haar oorsprong de menselijke maat in acht genomen en kwalitatief goede diensten verleend. De combinatie van kennis, snelheid, bereikbaarheid en een goede outillage van het kantoor doen ondernemers en particulieren kiezen voor Kerckhoffs Advocaten.

Roel Kerckhoffs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht, Insolventie en Vastgoedrecht. Deze registratie verplicht Roel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.