Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank arbeidsrecht

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips en weetjes mbt het arbeidsrecht.

Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

Tot nu toe wordt het minimumloon vastgesteld op basis van een vast minimum maand- week- of dagloon. Een minimum uurloon kan op basis daarvan worden berekend, maar een formeel vastgesteld minimumuurloon kent Nederland niet. Althans, niet tot 1 januari 2024. Op die...

Lees meer

Werknemer of zelfstandige: een belangrijk onderscheid!

Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Dit omdat hieraan zowel voor de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer financieel veel voordelen zijn verbonden. De vraag of iemand werkzaam is als werknemer of zzp’er is onder meer relevant bij zogenoemde...

Lees meer

Termijn claimen transitievergoeding

De Hoge Raad heeft op 5 februari jl. duidelijkheid geschetst over de termijn waarbinnen een werknemer een transitievergoeding dient te claimen. In de betreffende kwestie had een werknemer op 30 mei 2018 een verzoekschrift ingediend met als doel betaling van de...

Lees meer

Het verkapte dienstverband, zzp’ers let op!

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht? Het antwoord op deze vraag is sinds het arrest van de Hoge Raad van 6 november jl. ingrijpend veranderd. Tot aan vorengenoemd arrest was i) het oogmerk/de...

Lees meer