Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Inmiddels is het alweer bijna twee weken geleden dat het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel ziet op diverse aanpassingen van artikel 7:653 BW, het wetsartikel over het concurrentiebeding. Op hoofdlijnen worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

  1. Een concurrentiebeding met een duur van langer dan 12 maanden zal nietig zijn. De maximale duur wordt dus 12 maanden.
  2. Het wordt verplicht om te vermelden voor welk gebied of binnen welke straal het concurrentiebeding geldt (geografische reikwijdte).
  3. Ieder concurrentiebeding moet worden voorzien van een motivering. Op dit moment is dat alleen verplicht voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar het wetsvoorstel trekt dit ook door naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
  4. Er komt een verplichte vergoeding voor de werknemer bij een beroep op het concurrentiebeding door de werkgever. Die bedraagt 50% van het maandsalaris voor elke maand waarin de werkgever de werknemer aan het beding wenst te houden.
  5. Uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werkgever de werknemer dienen te informeren of hij voornemens is de werknemer aan het concurrentiebeding te houden, en voor welke duur.

Bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst kan van enkele van deze verplichtingen worden afgeweken, maar de maximale duur van twaalf maanden en de motiveringsplicht zullen altijd blijven gelden.

Op dit moment staat het wetsvoorstel zoals gezegd open voor internetconsultatie, wat betekent dat eenieder mag reageren op het voorstel. Daarna kan het wetsvoorstel in behandeling worden genomen in de Tweede Kamer.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding of arbeidsovereenkomst? Schroomt u dan niet om contact op te nemen!