Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Kennisbank incasso

Tips voor ondernemers

Houd deze pagina in de gaten voor handige tips kennis.

Wat zijn nou buitengerechtelijke kosten?

Buitengerechtelijke kosten zien op de kosten van de ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. Vaak worden de kosten aangeduid als (buitengerechtelijke) incassokosten. Op 1 juli 2012 is de Incassowet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke...

Lees meer

Het gaat te vaak fout: de ingebrekestelling

Iedere ondernemer krijgt in zijn loopbaan wel te maken met producten of diensten die niet deugen. Bijvoorbeeld als een leverancier producten levert die ongeschikt of ondermaats zijn. Ook particulieren kunnen hiermee te maken krijgen. Dit kan soms grote problemen,...

Lees meer

Uw factuur wordt niet betaald? Wat als eerste te doen?

Aansluitend op onze nieuwsbrief d.d. 6 januari jl. het navolgende. Welke stappen dienen te worden doorlopen voordat u (of wij voor u) een ingebrekestelling sturen? Aanmaning Met een aanmaning eist u als schuldeiser dat een openstaande factuur wordt betaald. Deze wordt...

Lees meer

Openstaande posten 2020?

Geachte relatie, Het nieuwe jaar is begonnen, maar voor veel ondernemingen geldt helaas dat er nog openstaande facturen zijn uit 2020. Dit is niet fijn en daarnaast kost het wellicht veel tijd om deze facturen te innen. Graag maak ik u bekend met ons snelle en...

Lees meer

Buitengerechtelijke kosten, hoe zit dat nou?

Op aanmaningen en ingebrekestellingen verschijnen ze vaak; de buitengerechtelijke (incasso)kosten . Dit zijn de kosten die een schuldeiser moet maken om een schuldenaar tot betaling te manen. Hoewel deze kosten vaak in rekening worden gebracht, zijn deze niet altijd...

Lees meer