Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Incasso Kennisbank

Aanmaningen

Met een aanmaning eist u als schuldeiser dat een openstaande factuur wordt betaald. Deze wordt verstuurd als een betalingstermijn van een factuur is verstreken. Op dit moment is een schuldeiser in verzuim. Een aanmaning kan naar zowel zakelijke als particuliere klanten worden gestuurd. Er is wel een verschil tussen zakelijke en particuliere klanten.

Aanmaningen Particuliere klant

Bij een particuliere klant stuurt u in ieder geval een betalingsherinnering. Direct daarna stuurt u een brief waarin u de debiteur sommeert te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de brief. Pas als die betaling uitblijft kunnen incassokosten in rekening worden gebracht.

Aanmaningen Zakelijke klant

Bij een zakelijke klant bent u niet verplicht een aanmaning te versturen. Na de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen zou u in beginsel direct een ingebrekestelling naar de debiteur kunnen sturen. Dit gebeurt meestal niet. In de praktijk wordt eerst een herinnering (aanmaning) gestuurd.

Waar moet een aanmaning aan voldoen

Let op: een aanmaning moet voldoen aan een aantal formele eisen. Het is van groot belang dat de aanmaning correct en volgens wettelijke regels is opgesteld. Kleine fouten in de aanmaning kunnen leiden tot uitstel van de incasso of de situatie dat u de incassokosten niet kunt verhalen bij de debiteur.

Aanmaning of herinnering per e-mail versturen is rechtsgeldig

Tot slot; een aanmaning of herinnering per e-mail versturen is rechtsgeldig. Deze conclusie kan enkel worden getrokken voor een ingebrekestelling, indien u kunt aantonen dat de wederpartij de betreffende e-mail met daarin vervat een ingebrekestelling heeft ontvangen. Inmiddels is er namelijk jurisprudentie gewezen waarin is geoordeeld dat een ingebrekestelling per e-mail voldoet aan het ‘schriftelijkheidsvereiste’, hetgeen betekent dat het sturen van een ingebrekestelling per e-mail dus is toegestaan. Zet altijd uw lees- en ontvangstbevestiging aan, omdat de bewijslast bij u ligt. De meest veilige manier om een ingebrekestelling te sturen is per aangetekende post.

Voorbeeld aanmaning