Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

In het zakelijke verkeer is sinds lange tijd een maximale betalingstermijn van toepassing. Alhoewel de wet uitgaat van een algemene betalingstermijn van 30 dagen, kunnen partijen hiervan afwijken. Daarbij kan in eerste instantie een uiterste dag van betaling van ten hoogste 60 dagen worden overeenkomen. Een langere betalingstermijn is echter ook mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Deze laatste mogelijkheid is wel aan banden gelegd indien de schuldeiser een MKB-bedrijf is en de schuldenaar een grootbedrijf is.

Vanaf 1 juli 2022 is de maximale wettelijke betalingstermijn voor een grootbedrijf om een factuur te betalen van 60 dagen verkort naar 30 dagen. De schuldenaar is aan de merken als grootbedrijf indien zij voldoet aan ten minste twee van de volgende drie voorwaarden:

  • een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;
  • een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen
  • 250 werknemers of meer in dienst.

In de praktijk bleken met name grootbedrijven te schommelen met hun betaalgedrag. Sinds 2015 was er zelfs geen verbetering opgetreden in het betaalgedrag van grootbedrijven ten opzichte van MKB’ers. Als gevolg van het uitblijven van tijdige betalingen ervoeren MKB-bedrijven de nodige problemen. Daarbij ging het onder meer om liquiditeitskrapte en bijkomende rentelasten. Door een achterblijvende liquiditeit was het financieren van voorraden weer problematisch. Deze risico’s werden in corona-tijd alleen maar groter.

In het verleden is er dan ook van het MKB meermaals aangedrongen op beperking van de maximale betalingstermijn van grootbedrijven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de huidige wetswijziging. Deze maximale betalingstermijn van 30 dagen is daarnaast van toepassing indien een kleine zelfstandige (ZZP’er) werkzaamheden verricht voor een grootbedrijf en een factuur verstuurd.

Wie vanaf 2022 een overeenkomst sluit krijgt meteen te maken met de aangepaste betalingstermijn. Voor lopende overeenkomsten geldt een overgangstermijn van één jaar. Na deze periode dienen ook lopende overeenkomsten in overeenstemming te worden gebracht met de nieuwe wetgeving.