Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Bekijk nieuws over belangrijke onderwerpen

Wat zijn nou buitengerechtelijke kosten?

Wat zijn nou buitengerechtelijke kosten?

Buitengerechtelijke kosten zien op de kosten van de ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. Vaak worden de kosten aangeduid als (buitengerechtelijke) incassokosten. Op 1 juli 2012 is de Incassowet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke...

Lees meer
Het gaat te vaak fout: de ingebrekestelling

Het gaat te vaak fout: de ingebrekestelling

Iedere ondernemer krijgt in zijn loopbaan wel te maken met producten of diensten die niet deugen. Bijvoorbeeld als een leverancier producten levert die ongeschikt of ondermaats zijn. Ook particulieren kunnen hiermee te maken krijgen. Dit kan soms grote problemen,...

Lees meer
Uw factuur wordt niet betaald? Wat als eerste te doen?

Uw factuur wordt niet betaald? Wat als eerste te doen?

Aansluitend op onze nieuwsbrief d.d. 6 januari jl. het navolgende. Welke stappen dienen te worden doorlopen voordat u (of wij voor u) een ingebrekestelling sturen? Aanmaning Met een aanmaning eist u als schuldeiser dat een openstaande factuur wordt betaald. Deze wordt...

Lees meer
Openstaande posten 2020?

Openstaande posten 2020?

Geachte relatie, Het nieuwe jaar is begonnen, maar voor veel ondernemingen geldt helaas dat er nog openstaande facturen zijn uit 2020. Dit is niet fijn en daarnaast kost het wellicht veel tijd om deze facturen te innen. Graag maak ik u bekend met ons snelle en...

Lees meer
Het verkapte dienstverband, zzp’ers let op!

Het verkapte dienstverband, zzp’ers let op!

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is sprake van een overeenkomst van opdracht? Het antwoord op deze vraag is sinds het arrest van de Hoge Raad van 6 november jl. ingrijpend veranderd. Tot aan vorengenoemd arrest was i) het oogmerk/de...

Lees meer
Let op de inhoud van uw algemene voorwaarden

Let op de inhoud van uw algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak heel belangrijk voor uw onderneming. Daar kunnen belangrijke voorwaarden staan met betrekking tot de bedrijfsvoering of exoneraties (schade uitsluiten). Het gaat helaas vaak mis met het gebruik van algemene voorwaarden, omdat het gebruik...

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief!