Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Is de wet nog onschendbaar?

De wet is onschendbaar! Met deze verplichte kost in het rechtsonderwijs wordt bedoeld dat volgens artikel 120 van de Grondwet een wet niet mag worden getoetst aan de Grondwet en ook niet aan algemene rechtsbeginselen. Van oudsher heeft ook de rechter erkend dat hij de...

Lees meer

Rechter gunt bestuur minder ruimte

Na de kritiek op de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toeslagenaffaire gooit de Afdeling het roer om. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van 2 februari 2022 over een woningsluiting wegens drugshandel in...

Lees meer

Het blijft in de praktijk fout gaan – tijdelijke verhuur

Vanaf 2016 is tijdelijke verhuur mogelijk. Voor zelfstandige woonruimtes geldt een maximumtermijn voor 2 jaren, voor onzelfstandige woonruimtes is deze termijn 5 jaren. Als deze periode verstrijkt, kan de verhuurder (als hij het op de juiste wijze doet) de huurder uit...

Lees meer

Verruiming tijdelijke verhuur is niet doorgegaan

De wet is streng als het gaat om tijdelijke verhuur. Als een tijdelijke verhuur wordt overeengekomen, mag dit slechts voor één huurperiode. Voor zelfstandige woonruimtes betreft deze periode maximaal twee jaar. En voorts mag bij tijdelijke verhuur geen opzegverbod...

Lees meer

Hoe je onder algemene voorwaarden uit kunt komen

In de vorige K-actueel is besproken dat algemene voorwaarden erg snel van toepassing zijn. Omdat de bepalingen daarvan meestal eenzijdig zijn opgesteld, kan dit achteraf voor onaangename verrassingen zorgen. Daarom heeft de wetgever ruime mogelijkheden in het leven...

Lees meer

Hoe raak je gebonden aan algemene voorwaarden? (Deel 1)

Algemene voorwaarden zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Vrijwel alle diensten en producten die worden aangeboden verwijzen naar algemene voorwaarden. Daarbij kun je je echter afvragen in hoeverre een dergelijke verwijzing doelt treft....

Lees meer

Een ‘advocaat’ voor het kind in het erfrecht

Een bijzonder curator wordt aangesteld door de rechter bij een belangenconflict tussen het kind en zijn ouders en tussen de ouders onderling. De precieze taak van de bijzonder curator verschilt en wordt bij de benoeming bepaald door de rechter, maar de bijzonder...

Lees meer

Verliesrekening

Door tegenvallende omzet en andere inkomsten hebben veel ondernemers dit jaar verlies geleden. Verlies in de inkomstenbelasting kan verrekend worden met uw positieve inkomen van de voorgaande drie jaren en de komende negen jaren. Verliezen in Box 1: Negatieve inkomen...

Lees meer

Middeling in de inkomstenbelasting

Vanwege Corona hebben veel mensen (ondernemers) afgelopen jaar een aanzienlijk lager inkomen dan normaal gehad vanwege werkloosheid of gedaalde winsten. Het kan vooral nu interessant zijn om te kijken of u in aanmerking komt voor middeling van uw inkomen. Bij...

Lees meer