Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Recht op elektronische communicatie met overheid

Er is goed nieuws voor burgers en ondernemers die graag op elektronische wijze willen communiceren met de overheid. Naar verwachting zullen zij vanaf 1 januari 2023 het recht hebben om op elektronische wijze te communiceren met een overheidsdienst. Denk daarbij...

Lees meer

Deel II: Belofte maakt schuld: of toch niet?

In de vorige blog ‘Belofte maakt schuld: of toch niet?’ zijn de basisvereisten voor een beroep op dwaling aan bod gekomen. Het doen van een dergelijk beroep leidt echter niet automatisch tot een vernietiging van de overeenkomst. De wet erkent namelijk omstandigheden...

Lees meer

Zeer belangrijk: meld wanbetalende huurders bij de gemeente!

Vanaf 1 januari 2021 is de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening veranderd. Alle verhuurders zijn verplicht om huurachterstanden bij de gemeente te melden. Het doel van deze wet is huisuitzettingen te voorkomen. De gemeente zou de huurder namelijk hulp kunnen bieden...

Lees meer

Belofte maakt schuld: of toch niet?

Belofte maakt schuld. Dit eeuwenoude gezegde komt in de juridische wereld tot uitdrukking in het sluiten van een overeenkomst. Over het algemeen dienen de beloften die partijen daarbij doen te worden nageleefd. Dat is een schuld voor iedere partij. Het uitgangspunt is...

Lees meer

Reizen met kinderen na een echtscheiding

Gescheiden ouders die na een echtscheiding op reis willen gaan naar het buitenland met hun kinderen, moeten daarvoor in veruit de meeste gevallen toestemming krijgen van de andere ouder. Dat heeft te maken met het ouderlijk gezag over de kinderen. In de meeste...

Lees meer

De rechtbank Limburg begrijpt het menselijk tekort

Op 24 april 2017 verscheen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”. Daarin concludeert de WRR dat ‘normale mensen’ vanwege keuzedruk, stress, verdriet of ouderdom...

Lees meer

Een nieuwe wettelijke werkwijze in de bouw komt eraan (deel 2)

Eerder schreef ik al dat vanaf 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs ingaat. Deze geldt eerst alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf 2026 geldt deze wet voor alle bouwwerken. Deze wet heeft...

Lees meer

Leidt termijnoverschrijding tot niet-ontvankelijkheid?

Op 1 april jl. bepaalde de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, dat overschrijding van de in art. 816 lid 1 Rv gegeven termijn niet per definitie leidt tot niet-ontvankelijkheid van het verzoek. Artikel 816 lid 1 Rv bepaalt dat, indien een verzoek tot echtscheiding...

Lees meer