Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Bekijk nieuws over belangrijke onderwerpen

Gemeente struikelt over eigen formaliteiten

Op 12 juni 2019 deed de afdeling Bestuursrechtspraak een, voor procedures op het gebied van het bestuursrecht, behartenswaardige uitspraak(*). Het ging om de situatie dat een gemeente zich niet kan verenigen met een besluit of een uitspraak en daartegen bezwaar maakt...

Lees meer

Buitengerechtelijke kosten, hoe zit dat nou?

Op aanmaningen en ingebrekestellingen verschijnen ze vaak; de buitengerechtelijke (incasso)kosten . Dit zijn de kosten die een schuldeiser moet maken om een schuldenaar tot betaling te manen. Hoewel deze kosten vaak in rekening worden gebracht, zijn deze niet altijd...

Lees meer

Denk aan de staat van baten en lasten

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt, is veel ondernemers bekend. De meeste ondernemers weten echter niet dat de wet nog een andere belangrijke boekhoudplicht bevat. Deze plicht houdt in dat het bestuur van de onderneming binnen zes maanden na afloop...

Lees meer

Denk aan de staat van baten en lasten

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt, is veel ondernemers bekend. De meeste ondernemers weten echter niet dat de wet nog een andere belangrijke boekhoudplicht bevat. Deze plicht houdt in dat het bestuur van de onderneming binnen zes maanden na afloop...

Lees meer

Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Ook de uit de 19e eeuw stammende Onteigeningswet zal de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021) waarschijnlijk niet overleven. Het kabinet wil de onteigeningswetgeving drastisch veranderen. In de toekomstige procedure moet de onteigenende overheid een...

Lees meer

Ontslag op staande voet van een zieke werknemer

Ook dit jaar loopt Kerckhoffs Advocaten mee voor het goede doel Five4Five. Five4Five steunt het Kankeronderzoekfonds Limburg en dit fonds steunt het medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ en daarmee alle ziekenhuizen in Limburg. Alle gelden die in...

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief!