Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Huurverhogingsbeding eerlijk?

Verhuurders nemen in huurovereenkomsten voor woningen in de vrije sector vrijwel altijd een huurverhogingsbeding op. Met een dergelijk beding kunnen zij de huurprijs, boven op de standaard consumentenprijsindexering, met bijvoorbeeld 3% of 5% verhogen. De afgelopen...

Lees meer

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding

Inmiddels is het alweer bijna twee weken geleden dat het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel ziet op diverse aanpassingen van artikel 7:653 BW, het wetsartikel over het concurrentiebeding. Op hoofdlijnen...

Lees meer

Belofte maakt (meestal) schuld

In het contractenrecht is het uitgangspunt: ‘Belofte maakt schuld’. Toch zijn er gevallen waarin het niet redelijk is om van een partij te verwachten dat zij zich aan een overeenkomst houdt. De wet biedt in dergelijke situaties een aantal mogelijkheden, waarvan de...

Lees meer

Ambtshalve opleggen van een dwangsom bij omgang of gezag

Bij geschillen tussen ouders over de omgangsregeling of de uitoefening van het gezamenlijk gezag is het mogelijk dat één van de partijen de rechter verzoekt om een dwangsom op te leggen aan de andere partij, indien die partij niet voldoet aan hetgeen hem of haar wordt...

Lees meer

Hoge boetes bij sommige huurovereenkomsten

Vanaf 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze wet gaat ver. Niet alleen legt deze wet allerlei plichten op aan verhuurders van woonruimtes. Als een verhuurder zich niet aan de wettelijke plichten houdt, kan de gemeente handhaven. Ook...

Lees meer

Duidelijk en ondubbelzinnig?

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door de werkgever met instemming van de werknemer. De geldende maatstaf hierbij, door de Hoge Raad vastgelegd in 1995, is dat een werkgever slechts mag aannemen dat de werknemer met die beëindiging instemt op grond van een...

Lees meer