Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Girale betaling verricht na faillissement

In beginsel kan de curator girale betalingen die plaats hebben gevonden na faillissementsverklaring terugvorderen van de schuldeiser die deze heeft ontvangen. Onlangs heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad een conclusie getrokken in een zaak die voor schuldeisers...

Lees meer

Aansprakelijkheid wegens overdracht van aandelen

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geoordeeld dat een (enig) aandeelhouder van een B.V. onrechtmatig heeft gehandeld jegens een schuldeiser wegens overdracht van zijn aandelen. De betreffende B.V. had in het kader van haar bedrijfsvoering enkele...

Lees meer
Corona en huur: het advies aan de Hoge Raad

Corona en huur: het advies aan de Hoge Raad

In maart 2021 heeft de Rechtbank Limburg (locatie Roermond) vragen gesteld aan de Hoge Raad over Corona en huur. Gevraagd is, kortgezegd, of verhuurders gehouden zijn om huurkorting te verlenen. Indien dat het geval is, is eveneens gevraagd hoe deze korting moet...

Lees meer
Huuropzeggingen, wat gaat er vaak fout?

Huuropzeggingen, wat gaat er vaak fout?

Het huurrecht bestaat uit meerdere regimes. Bij twee van deze regimes gaat het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder vaak fout. Het gaat om de verhuur van woonruimtes en middenstandsbedrijfsruimtes (supermarkten, winkels, cafés, etc). Het is voor de...

Lees meer
Corona en huur: het berekenen van huurkorting

Corona en huur: het berekenen van huurkorting

In een eerder artikel werd kort stilgestaan bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Deze uitspraak bevat een staffel waarmee de huurkorting kan worden berekend. Meerdere rechtbanken volgen deze staffel tot nu toe. De staffel op zichzelf is niet heel ingewikkeld....

Lees meer
Corona en huur, waar staan we nu?

Corona en huur, waar staan we nu?

In 2020 zijn er veel kortgeding ( een snelle spoedprocedure) procedures gevoerd tussen huurder en verhuurders van winkels, horecaondernemingen, reisbureaus en andere bedrijven. De inzet van deze procedure was een opschorting van de huur met als uiteindelijk doel een...

Lees meer
Werknemer of zelfstandige: een belangrijk onderscheid!

Werknemer of zelfstandige: een belangrijk onderscheid!

Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Dit omdat hieraan zowel voor de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer financieel veel voordelen zijn verbonden. De vraag of iemand werkzaam is als werknemer of zzp’er is onder meer relevant bij zogenoemde...

Lees meer
Termijn claimen transitievergoeding

Termijn claimen transitievergoeding

De Hoge Raad heeft op 5 februari jl. duidelijkheid geschetst over de termijn waarbinnen een werknemer een transitievergoeding dient te claimen. In de betreffende kwestie had een werknemer op 30 mei 2018 een verzoekschrift ingediend met als doel betaling van de...

Lees meer