Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Actueel

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Hoge boetes bij sommige huurovereenkomsten

Vanaf 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze wet gaat ver. Niet alleen legt deze wet allerlei plichten op aan verhuurders van woonruimtes. Als een verhuurder zich niet aan de wettelijke plichten houdt, kan de gemeente handhaven. Ook...

Lees meer

Duidelijk en ondubbelzinnig?

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door de werkgever met instemming van de werknemer. De geldende maatstaf hierbij, door de Hoge Raad vastgelegd in 1995, is dat een werkgever slechts mag aannemen dat de werknemer met die beëindiging instemt op grond van een...

Lees meer

Bescherming van adresgegevens in het Handelsregister

Bescherming van adresgegevens in het Handelsregister In het dynamische landschap van ondernemerschap biedt het Handelsregister een cruciale bron van informatie. Daarbij staan transparantie en openbaarheid centraal. Het openbare Handelsregister geeft zekerheid bij...

Lees meer

Veranderingen per 1 januari 2024

Het nieuwe jaar is weer gestart en dat betekent dat vele nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2024 is gaan gelden. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Invoering verplicht minimumuurloon Op 1 januari 2024 is het verplichte minimumuurloon...

Lees meer

De overgang naar de nieuwe omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Het publiekrecht over de fysieke leefomgeving (meer dan 26 wetten en diverse maatregelen van bestuur) wordt in één wet, vier algemene maatregelen van bestuur en één ministeriële regeling gebundeld. Het zal...

Lees meer

Wetsvoorstel betaalbare huur: huidige stand van zaken

Op 9 november 2023 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de stand van zaken weergeeft met betrekking tot de Wet betaalbare huur. Deze wet zou ingevoerd worden per 1 januari 2024, maar in de...

Lees meer

Wetswijzigingen Vereenvoudigen Personenvennootschappen

De wetgever is van plan ingrijpende wijzigingen door te voeren in de regelgeving omtrent personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) met als doel het oprichten van ondernemingen te vereenvoudigen en meer helderheid te bieden aan vennoten en schuldeisers. De...

Lees meer