Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Iedere ondernemer krijgt in zijn loopbaan wel te maken met producten of diensten die niet deugen. Bijvoorbeeld als een leverancier producten levert die ongeschikt of ondermaats zijn. Ook particulieren kunnen hiermee te maken krijgen. Dit kan soms grote problemen, waaronder schade, als gevolg hebben. In dat kader is van belang dat op de juiste manier een ingebrekestelling wordt verstuurd. Als dit niet gebeurt en er herstel of vervanging plaatsvindt zonder ingebrekestelling, vervalt mogelijk het recht op schadevergoeding. Als u constateert dat u een gebrekkige dienst of product geleverd krijgt, moet u allereerst dus denken aan de ingebrekestelling.

De praktijk wijst uit dat vaak wel een soort ingebrekestelling wordt verstuurd. Echter, deze ingebrekestelling voldoet meestal niet aan de eisen van de wet. Als u ervoor wil zorgen dat uw ingebrekestellingen wel voldoen aan de eisen van de wet, zijn drie dingen belangrijk:

  1. u moet een termijn stellen aan de wederpartij;
  2. die redelijk is;
  3. om alsnog deugdelijk na te komen.

Bij alle drie deze eisen worden vaak fouten gemaakt. Zo wordt soms vergeten een uitdrukkelijke termijn te stellen, zoals bijvoorbeeld een termijn van twee weken. Hoe lang deze termijn moet zijn, verschilt per situatie. De termijn moet ‘redelijk’ zijn. In de praktijk komt het neer op het gebruiken van uw gezond verstand. Een termijn van twee weken voor het opnieuw leveren van kantoorartikelen is eerder redelijk dan een termijn van twee weken voor het alsnog deugdelijk (ver)bouwen van een hele bovenverdieping. Het leveren van kantoorartikelen is stukken eenvoudiger dan het (ver)bouwen van nieuwe verdiepingen op of aan panden. Als vuistregel geldt: de makkelijker het is om te presteren of herstellen, de korter de termijn kan zijn.

Ten slotte moet de termijn zien op de mogelijkheid tot nakomen door de wederpartij. Wat vaak gebeurt is dat er wel een termijn wordt gegeven in de ingebrekestelling, maar dat deze termijn ziet op het betalen van de schade. Daar moet u mee oppassen. De termijn die u geeft moet zien op een mogelijkheid om na te komen of te herstellen, anders is er volgens de wet niet sprake van een goede ingebrekestelling.

De ingebrekestelling blijkt voor veel ondernemers een doolhof. Als u echter de bovenstaande drie richtlijnen volgt, bent u hopelijk meer wegwijs in dit doolhof. Dan loopt u minder risico om uw geleden schade niet vergoed te zien.