Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet ingrijpende maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Tegelijkertijd is aan ondernemers de belofte gedaan dat de geplande versoberingen van de steunmaatregelen géén doorgang zullen vinden en een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen in aantocht is.

Welke extra tegemoetkomingen kunnen ondernemers verwachten?

De zogenoemde ‘NOW-regeling’ wordt gehandhaafd en blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het laatste kwartaal van 2020. Ook wordt een nadere invulling gegeven aan de ‘TVL-regeling’ die ondernemers een tegemoetkoming biedt voor betaling van vaste lasten. Afhankelijk van het procentuele verlies aan omzet, kan een compensatie worden geboden tot 70% van de totale vaste lasten per maand. Deze verruiming vindt eveneens toepassing op het laatste kwartaal van 2020, zodat de verruiming direct merkbaar is. De al bestaande tegemoetkoming voor zelfstandigen (TOZO-regeling) wordt verlengd tot in ieder geval 1 april 2021.

Daarnaast kunnen ondernemers tot 1 april 2021 uitstel aanvragen voor betaling van belasting(en). Indien u nog geen uitstel hebt aangevraagd, dan is het alsnog mogelijk een aanvraag te doen. Eerder verkregen uitstel wordt van rechtswege verlengd tot 1 april 2021, zodat ondernemers meer financiële ruimte krijgen.

Verplichtingen op grond van een huurovereenkomst

Kerckhoffs Advocaten heeft eerder via haar nieuwsbrief melding gemaakt van het feit dat verschillende rechtbanken in Nederland de afgelopen maanden hebben geoordeeld dat het financiële nadeel waarmee huurders kampen als gevolg van bijvoorbeeld gedwongen sluiting niet geheel op hen mag worden afgewenteld. In veel gevallen bestaat voldoende grond om aanspraak te maken op een huurkorting. Bij aantoonbare omzetderving dient een verhuurder – afhankelijk van de inhoud van de huurovereenkomst – een huurkorting te verlenen, zodat een voor beide partijen aanvaardbare risicoverdeling ontstaat. De praktijk wijst uit dat zowel verhuurder als huurder gebaat zijn bij een constructief gesprek, waarmee rechtsmaatregelen kunnen worden voorkomen.

Kerckhoffs Advocaten neemt frequent daarin het voortouw voor haar cliënten en poogt zodoende een fatsoenlijke oplossing te bereiken. Ook kunnen wij u van nadere informatie voorzien met betrekking tot de werking van de steunmaatregelen en de (juridische) complicaties die bij de aanvraag daarvan kunnen optreden. Schroom niet om ons te contacteren. Wij denken graag met u mee.