Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33
Op 28 augustus jl. heeft het kabinet het derde steunpakket gepubliceerd. Het doel van het nieuwe pakket aan maatregelen blijft het ondersteunen van werk en inkomen en is daarnaast tevens gericht op aanpassing van bedrijven en werknemers op de huidige economische situatie. Het noodpakket zal in tegenstelling tot de afgelopen steunvoorzieningen voor een lange periode gelden (tot 1 juli 2021), waarmee er meer duidelijkheid op de lange termijn wordt geboden.
 
Per regeling zijn de voorwaarden gewijzigd en aangepast op de nieuwe situatie.
 
Voor de NOW (compensatie loonkosten) zullen er per 1 oktober 2020, drie tijdvakken van kracht zijn van elk 3 maanden waarvoor een aanvraag tot een tegemoetkoming in de loonkosten kan worden gedaan. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige steunmaatregelen zijn als volgt:
 
– het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 naar 30%;
– het vergoedingspercentage van de loonkosten zal per tijdvak worden verlaagd van 80% in het eerste tijdvak, 70% in het tweede en 60% in het derde tijdvak;
– daarentegen wordt de mogelijkheid geboden de loonsom geleidelijk te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van het subsidiebedrag;
– de toegepaste korting bij bedrijfseconomisch ontslag wordt afgeschaft en;
– het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het derde tijdvak verlaagd van maximaal twee maal het dagloon, naar maximaal één maal het dagloon.
 
De TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) die ziet op een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers zal binnen het nieuwe steunpakket worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Als belangrijkste (aanvullende) wijziging is er een beperkte vermogenstoets ingevoerd op beschikbare geldmiddelen. Overstijgen deze een bedrag van EUR 46.520,- dan is aanvraag ingevolge deze regeling niet langer mogelijk.
 
De TVL (tegemoetkoming vaste lasten) wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. De regeling wordt in die periode in stappen afgebouwd. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Er geldt binnen de nieuwe regeling een maximale compensatie van 50 % tot een maximum bedrag van EUR 90.000,-.
 
Ook blijven liquiditeitsmaatregelen zoals de BMKB-C, de GO-C en KCC voorlopig van kracht. Naast deze algemene regelingen heeft de overheid besloten om een extra steunpakket te bieden voor de hards getroffen sectoren, zoals de cultuursector, de evenementenbranche en de reisbranche. De uitwerking hiervan zal nader worden vastgesteld.