Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Het kabinet heeft eind april jl. nieuwe maatregelen bekend gemaakt die ondernemers en zzp’ers helpen in deze coronacrisis. Naar verwachting zal het kabinet per juni a.s. met een nieuw pakker steunmaatregelen komen, het zogenoemde steunpakket 2.0. Klik hier voor meer informatie.

Bij omzetdaling tijdelijk een lager gebruikelijk loon

Een DGA dient elk jaar minimaal € 46.000,- aan zichzelf uit te keren, het zogenaamde gebruikelijk loon. In deze tijd willen ondernemers – of is het zelf noodzakelijk – dit geld in de BV of NV te houden. Zo beschikt de vennootschap over meer liquiditeit. Het kabinet heeft besloten dat bij een omzetverlies door de coronacrisis ondernemers tijden van een lager loon uit mogen gaan. De verlaging dient in verhouding te staat tot de omzetdadelijk van het bedrijf. Het gebruikelijke jaarloon mag aan het einde van het jaar worden vastgesteld. Dat is immers het moment waarop duidelijk is hoe zwaar het bedrijf door de crisis is getroffen. Reeds genoten loon kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Voorafgaand overleg met de belastingdienst hierover is niet noodzakelijk.

Vaste kostenvergoeding woon-werkverkeer

Een BV mag de DGA die tijdens de coronacrisis thuiswerkt, een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer gewoon blijven doorbetalen. Voor DGA’s die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet de BV na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijk gereden aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag de BV echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waarop de vergoeding is gebaseerd.

De taks voor DGA’s is uitgesteld

De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ is al jaren over gesproken en zou ingevoerd worden. Deze wet of deze taks legt een zware belasting op leningen van DGA’s uit hun eigen vennootschap. Het wetsvoorstel is op dit moment uitgesteld tot 1 januari 2023. Het wetsvoorstel bepaalt dat een DGA belasting betaalt over schulden die hij heeft bij zijn vennootschap die meer dan € 500.000,- zijn. Door dit uitstel hebben DGA’s een jaar extra de tijd om schulden bij hun vennootschap af te lossen die groter zijn dan € 500.000. Hiermee wordt een belastingheffing voorkomen.

Versoepeling urencriterium ZZP’ers

Met betrekking tot het recht op de zelfstandigenaftrek bij ZZP’ers vindt er een versoepeling plaats van het urencriterium. Voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 wordt er van uitgegaan dat ZZP’ers ten minste 24 uren per week aan de onderneming besteed hebben, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken. De vraag is nog of deze versoepeling blijft gelden ook na 31 mei a.s.

Verliezen van 2020 wegstrepen tegen winst van 2019

Het verlies van 2020 mag worden meegenomen in de aangifte van de vennootschapsbelasting 2019. Zo wordt mogelijk verlies opgevangen door de (hopelijk) positieve vorige jaargang.

Versoepeling hypotheekaflossing

De banken hebben eerder aangekondigd om klanten tegemoet te komen door de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. Voor een dergelijke pauze bestaan wel fiscale regels vanuit de overheid. Zo is er een beperkte termijn voor een pauzering. Deze termijn wordt nu verder los gelaten. Hypotheekhouders kunnen de aflossing verder uitsmeren en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun vennootschap.

Per direct komt er meer budget vrij voor werkgevers om iets extra’s te doen voor werknemers

De werkkostenregeling, dit betreft onbelaste voorzieningen wordt verhoogd. Werkgevers de onbelaste vergoedingen eenmalig verhogen van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000,- van de loonsom per werkgever. Werkgevers kunnen dan via de vrije ruimte van de werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze worden belast. Zij kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. Dit is om de zwaar getroffen sectoren een extra boost te geven om weer sneller op gang te komen.