Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket (2.0) voor noodlijdende bedrijven. Zo zal de subsidieregeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten, de zogenoemde NOW-regeling, met drie maanden worden verlengd.

Duidelijk is al dat aan deze verlengde regeling-NOW nieuwe voorwaarden zullen worden verbonden. Zo mogen ondernemingen in de subsidieperiode geen winstuitkeringen aan aandeelhouders meer uitdelen, geen dividend uitkeren en geen eigen aandelen meer inkopen. Verder zal naar verwachting de boete worden afgeschaft op ontslag van werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen. Dit om noodzakelijke reorganisaties toch mogelijk te maken.

Daarnaast wordt overwogen de carry-back periode bij het verrekenen van verliezen van ondernemingen op te rekken naar drie jaar en zal mogelijk de wetgeving omtrent leningen aan DGA’s vanuit de vennootschap worden aangepast met als mogelijke ingangsdatum 2024.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.