Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Corona nieuws

Tips voor ondernemers

Houdt deze pagina in de gaten voor handige tips en kennis.

Verlenging steunmaatregelen (2.0) met nieuwe voorwaarden

Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket (2.0) voor noodlijdende bedrijven. Zo zal de subsidieregeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten, de zogenoemde NOW-regeling, met drie maanden worden verlengd. Duidelijk is al dat aan deze verlengde...

Lees meer

Loonoffers in Coronatijd, geoorloofd of niet?

Werkgevers zijn door de tegenvallende omzetten naarstig op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijfsactiviteiten in stand te houden. Een van de maatregelen waarover werkgevers in deze tijd nadenken, is het verlagen van de lonen van de medewerkers of het uitstellen van...

Lees meer

Ontslag in combinatie met de NOW-regeling

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt de ondernemer een tijdelijke compensatie in de loonkosten en heeft als doel zo veel mogelijk werknemers binnen de onderneming te behouden onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het is...

Lees meer

Coronatijd en incasso

Aan debiteurenbeheer besteedt de gemiddelde ondernemer behoorlijk wat tijd. In deze tijdelijke abnormaalheid is het van groots belang om nog meer aandacht te hebben voor de inning van debiteuren. Er is geen rechtsregel, die een debiteur toestaat om een betaling op te...

Lees meer

De Corona Calculator

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een nieuw instrument voor ondernemers ontwikkeld, de Corona Calculator. Door middel van het invullen van het KvK-nummer kunt u met behulp van deze tool op een eenvoudige manier berekenen in hoeverre uw bedrijf in...

Lees meer

Thuisquarantaine en het recht op behoud van loon

Nu we midden in de coronacrisis zitten, krijgt Kerckhoffs Advocaten steeds meer vragen van werkgevers die corona gerelateerd zijn. Werkgevers worden namelijk geconfronteerd met voor hen geheel nieuwe situaties en vraagstukken die voorheen nooit speelden. Zo vroeg een...

Lees meer

Corona: onvoorziene omstandigheid in (huur)contracten

Thans wordt ons door huurders in de branches die gedwongen gesloten moeten zijn dikwijls de vraag gesteld of zij wegens die gedwongen sluiting van hun onderneming nog dezelfde huur moeten betalen of nog een exploitatieplicht hebben. In de meeste huurcontracten (de...

Lees meer

Onderbelicht?

Een onderneming die financieel in zwaar verkeert kan natuurlijk ook trachten haar schuldenpositie buitengerechtelijk te saneren. Het is immers doodzonde als een onderneming nu failliet gaat, terwijl dat onder normale omstandigheden niet aan de orde zou zijn. De NOW...

Lees meer