Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Nu we midden in de coronacrisis zitten, krijgt Kerckhoffs Advocaten steeds meer vragen van werkgevers die corona gerelateerd zijn. Werkgevers worden namelijk geconfronteerd met voor hen geheel nieuwe situaties en vraagstukken die voorheen nooit speelden. Zo vroeg een werkgever zich af of hij een werknemer die in thuisquarantaine zit moet doorbetalen. Met andere woorden, heeft een werknemer recht op behoud van loon in thuisquarantaine?

Als een werknemer zichzelf als gevolg van het oplopen van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op behoud van loon tijdens ziekte. De wettelijke regels omtrent ziekte en loondoorbetaling zijn dan van toepassing. In artikel 7:629 BW is de hoofdregel opgenomen dat werkgever verplicht is om het vastgestelde loon tijdens ziekte door te betalen. De wet bepaalt dat dit minimaal 70% van het laatst vastgestelde loon is. Hiervan kan door werkgevers ten gunste van werknemers worden afgeweken in bijvoorbeeld een CAO. Een werknemer behoudt dus gewoon recht op doorbetaling van loon tijdens zijn ziekmelding.

Maar hoe zit het als een werknemer in thuisquarantaine gaat omdat een ander lid van het gezin ziek is geworden? De werknemer zit dan weliswaar thuis maar is niet ziek. Heeft deze werknemer recht op behoud van loon? Het antwoord daarop is ja, de werknemer dient mijns inziens 100% te worden doorbetaald. De werknemer volgt immers enkel de dringende gezondheidsadviezen van de overheid c.q. het RIVM op door thuis te blijven als een ander gezinslid ziek is. Dit om besmetting van andere werknemers te voorkomen. Hierdoor komt de thuisquarantaine niet voor rekening en risico van werknemer en dient werkgever het loon van werknemer door te betalen. Indien de mogelijkheid bestaat dient een werknemer in deze situatie wel zoveel mogelijk zijn werkzaamheden vanuit thuis te verrichten.