Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Aan debiteurenbeheer besteedt de gemiddelde ondernemer behoorlijk wat tijd. In deze tijdelijke abnormaalheid is het van groots belang om nog meer aandacht te hebben voor de inning van debiteuren. Er is geen rechtsregel, die een debiteur toestaat om een betaling op te schorten.
Kerckhoffs Advocaten kan hulp bieden en die hulp hoeft niet altijd gepaard te gaan met het maken van (veel) kosten. Reeds eerder berichtte ik hierover. Het is eigenlijk heel simpel: stuur een e-mail naar v.kerckhoffs@kerckhoffsadvocaten.nl of r.kerckhoffs@kerckhoffsadvocaten.nl en de incasso wordt direct opgepakt op een wijze die tussen u en Kerckhoffs Advocaten wordt afgesproken. Er zijn geen kosten verbonden aan deze interventie in het buitengerechtelijk traject. Indien een procedure gestart moet worden (dagvaarden, beslag of faillissementsaanvrage), dan wordt dat vooraf besproken en wordt een kostenafspraak gemaakt.

Bovenal blijf gezond!