Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Veel mensen worden op dit moment getroffen door het wegvallen van inkomsten. Gedeeltelijk worden deze inkomsten opgevangen door de huidige steunmaatregelen, maar een terugval in salaris is in sommige gevallen onvermijdelijk. Ben je daarnaast alimentatieplichtig of -gerechtigd, dan kan het wegvallen van (een deel van) het inkomen aanleiding geven om de alimentatie (tijdelijk) aan te passen.

Het wijzigen van de alimentatie kan niet eenzijdig. In de meeste gevallen is er namelijk een executoriale titel in de vorm van een echtscheidingsbeschikking, op grond waarvan de alimentatie – al dan niet door tussenkomst van een deurwaarder of het LBIO- kan worden ingevorderd.

De meest aangewezen weg in deze situatie is om met de ex-partner hierover in gesprek te gaat om tot een oplossing te komen. Probeer afspraken te maken over een (tijdelijke) aanpassing of een (tijdelijke) stopzetting van de alimentatie. In onderling overleg kan immers worden afgeweken van geldende alimentatieafspraken. Leg die afspraken wel altijd samen schriftelijk vast.

Lukt het niet om het onderling eens te worden, houden de financiële problemen aan of werkt de ex-partner niet mee aan de gemaakte afspraken dan kan bij de rechtbank- via een advocaat – de alimentatie opnieuw worden vastgesteld. Er moet dan wel sprake zijn van een langdurig verlies van inkomsten. Dit hangt in de huidige situatie meestal af van de branche waarin iemand werkzaam is en hoe hard die getroffen is door de coronacrisis.

Om een vastgestelde alimentatie in een gerechtelijke procedure te kunnen herzien, moet er bovendien sprake zijn van gewijzigde omstandigheden. Het wegvallen van inkomsten als gevolg van de coronacrisis is een wijziging die ervoor kan zorgen dat de alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven.

Bij een herberekening van de alimentatie wordt gekeken naar het huidig inkomen van beiden. Dat betekent dat ook inkomensverschuivingen aan de zijde van de ex-partner bij een hernieuwde alimentatieberekening moeten worden meegenomen.

In een gerechtelijke procedure is het verder nog van belang aan te tonen dat de ex-partner op de hoogte is gebracht van de gewijzigde situatie. Als dat het geval is, kan de alimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd worden.

Heeft u vragen over uw situatie neem dan contact met ons op zodat we aan de hand van de huidige inkomsten kunnen bekijken waar u aan toe bent.