Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

De kogel is door de kerk: vanaf 1 januari 2023 verkrijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners van rechtswege (automatisch) het ouderlijk gezag samen met de moeder, als zij het kind erkennen.

Op dit moment moet het ouderlijk gezag van een partner, die niet getrouwd is met de moeder van het kind of geen geregistreerd partnerschap is aangegaan met de moeder, apart aangevraagd worden. Dit staat los van de erkenning. Helaas blijkt in de praktijk echter dat veel aanstaande ouders hier niet van op de hoogte zijn; het kind wordt wel erkend, maar het gezamenlijk gezag wordt vervolgens niet aangevraagd.

De consequentie hiervan is dat de partner van de moeder geen zeggenschap heeft over zaken als het aanvragen van een identificatiedocument voor het kind, het inschrijven op een school en het nemen van medische beslissingen. Met name na een echtscheiding kan dit voor veel complicaties zorgen.

Nu heeft de wetgever dus echter besloten om het gezamenlijk gezag te koppelen aan de erkenning. De partner van de moeder kan het kind erkennen voor of na de geboorte. Vanaf 1 januari 2023 verkrijgt de partner na erkenning (of na de geboorte, indien de erkenning vóór de geboorte geschiedt) automatisch het gezamenlijk gezag over het kind samen met de moeder. Er zijn dus geen aanvullende handelingen meer nodig om het gezag te verkrijgen.

Let wel: voor kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend, moet wel nog apart gezamenlijk gezag aangevraagd worden, ook al wordt het kind na 1 januari 2023 geboren.

Heeft u vragen over (het aanvragen van) gezamenlijk gezag? Schroom dan niet om contact op te nemen!