Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Nadat op 13 september 2022 de Tweede kamer het wetsvoorstel al had goedgekeurd, heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 21 maart 2023 aanvaard.

De nieuwe wet zal het voor ouders mogelijk maken om ervoor te kiezen hun kind een dubbele geslachtsnaam te geven. Ouders met bestaande kinderen kunnen gebruik maken van de overgangsregeling wanneer ook zij hun kinderen een dubbele achternaam willen geven. Voorwaarden voor het gebruik van de overgangsregeling zijn i) het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016, ii) beide ouders zijn akkoord met de beoogde wijziging en iii) het verzoek dient binnen een jaar na inwerkingtreding wet door de ouders te worden ingediend.

De nieuwe regels gelden eveneens voor gescheiden ouders of ouders die niet meer samenleven. Ook zij kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Ook na de scheiding blijft gelden dat beide ouders het eens moeten zijn met de voorgenomen achternaamwijziging. Indien een ouder zijn toestemming weigert, bestaat de mogelijkheid om de rechtbank om vervangende toestemming te vragen voor de wijziging. Dat verzoek dient dan eveneens binnen een jaar na inwerkingtreding wet te zijn ingediend.

Hoe werkt een achternaamwijziging in de praktijk? Het gaat telkens om maximaal twee achternamen, welke zonder koppelteken worden geschreven. Als de ene ouder De Wit heeft en de andere ouder Bakker, kan het kind dus De Wit Bakker, Bakker De Wit, of Bakker gaan heten.