Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Is de wet nog onschendbaar?

De wet is onschendbaar! Met deze verplichte kost in het rechtsonderwijs wordt bedoeld dat volgens artikel 120 van de Grondwet een wet niet mag worden getoetst aan de Grondwet en ook niet aan algemene rechtsbeginselen. Van oudsher heeft ook de rechter erkend dat hij de...

Rechter gunt bestuur minder ruimte

Na de kritiek op de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de toeslagenaffaire gooit de Afdeling het roer om. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van 2 februari 2022 over een woningsluiting wegens drugshandel in...

Varkens in Nood zetten het bestuursrecht op zijn kop.

In een aantal belangrijke uitspraken, die gezamenlijk wel worden aangeduid met het begrip ‘varkens-in nood’-rechtspraak (de eerste zaak was aangespannen door de stichting Varkens en Nood) hebben het Europese Hof (uitspraak van 14 januari 2021) en de Afdeling...