Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33
Principebesluit niet vrijblijvend

Principebesluit niet vrijblijvend

Vooral bij gecompliceerde ruimtelijke initiatieven is het gebruikelijk dat met het bestuur vooroverleg wordt gevoerd. In dat kader wordt dikwijls afgesproken dat de initiatiefnemer voorafgaand aan de formele aanvraag een zogenaamde principe-aanvraag indient. Daarop...
Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Oneigeningsprocedure overhoop gehaald

Ook de uit de 19e eeuw stammende Onteigeningswet zal de invoering van de Omgevingswet (voorzien in 2021) waarschijnlijk niet overleven. Het kabinet wil de onteigeningswetgeving drastisch veranderen. In de toekomstige procedure moet de onteigenende overheid een...