Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Duidelijk en ondubbelzinnig?

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door de werkgever met instemming van de werknemer. De geldende maatstaf hierbij, door de Hoge Raad vastgelegd in 1995, is dat een werkgever slechts mag aannemen dat de werknemer met die beëindiging instemt op grond van een...