Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Eerder schreef ik al dat vanaf 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs ingaat. Deze geldt eerst alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf 2026 geldt deze wet voor alle bouwwerken. Deze wet heeft grote gevolgen voor aannemers. Bijvoorbeeld voor de oplevering en risicoverdeling na oplevering. Deze gaat volledig op de schop (hetgeen ik in mijn eerdere artikel besprak).

Een andere verandering die gaat plaatsvinden is de waarschuwingsplicht voor aannemers van bouwwerken. Als de opdrachtgever een opdracht, tekeningen, plannen, berekeningen, etc. verstrekt met fouten erin, moet de aannemer de opdrachtgever daarop wijzen. Dit op zichzelf is niet nieuw. Wel nieuw is dat deze waarschuwing nu schriftelijk moet geschieden. Een mondelinge waarschuwing is niet meer toegestaan. Ook moet deze schriftelijke waarschuwing aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de waarschuwing uitdrukkelijk ingaan op de gevolgen van de fouten in de tekeningen, plannen, etc. voor de nakoming van de aannemingsovereenkomst. Anders gezegd, de aannemer moet uiteenzetten waarom de fouten een goede realisatie van het bouwproject in de weg staan.

Dit zijn lang niet de enige veranderingen. Zo ontstaat er ook een plicht voor aannemers van bouwwerken om een dossier af te geven aan de opdrachtgever wanneer het werk klaar is om te worden opgeleverd. Dit dossier moet ten minste bevatten: tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk (en de bijbehorende installaties) en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk.

De aannemer krijgt dus veel meer verplichtingen. Aangezien het eerste deel van de wet al over ongeveer een half jaar ingaat, is het verstandig voor aannemers om zich hierop goed voor te bereiden.