Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Vanaf 1 juli 2023 is de wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Deze wet gaat ver. Niet alleen legt deze wet allerlei plichten op aan verhuurders van woonruimtes. Als een verhuurder zich niet aan de wettelijke plichten houdt, kan de gemeente handhaven. Ook (grote) bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Deze boetes kunnen oplopen tot rond de € 20.000,- of zelfs € 90.000,- bij ‘veelplegers’.

Voor verhuurders van woonruimtes is dan ook van groot belang dat ze aan deze nieuwe wet voldoen. Een voorbeeld van de nieuwe plichten ziet op de borg. De overeengekomen borg mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden huur betreffen. Een hogere borg riskeert dus boetes en/of handhaving. Andere voorbeelden van plichten waarop kan worden gehandhaafd zijn de navolgende.

  • Er moet een werkwijze zijn om woondiscriminatie te voorkomen.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
  • Daarbij moet de huurder worden geïnformeerd omtrent zijn rechten en plichten.
  • Servicekosten moeten redelijk zijn.
  • De huurder mag niet worden geïntimideerd.
  • Als een verhuurvergunning verplicht is, moet deze voorhanden zijn.

Als verhuurder is het van belang precies op de hoogte te zijn van deze nieuwe wetgeving. Zo worden hoge boetes en andere problemen immers voorkomen.