Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Bij het indienen van je aangifte inkomstenbelasting als ondernemer kun je investeringsaftrek claimen.

Indien je in een jaar tussen € 2.401,- en € 323.544,- in bedrijfsmiddelen geïnvesteerd hebt kom je, onder voorwaarden, in aanmerking voor investeringsaftrek (percentage aftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag).

Een belangrijk punt hierbij is het moment van het aangaan van de investeringsverplichtingen.

Het bedrijfsmiddel dient in 2020 in gebruik te zijn genomen, dan wel voldoende aanbetaald te zijn om in aanmerking te komen.

Verder geldt er voor investeringen een minimaal bedrag van € 450,-

Dit geldt uiteraard voor investeringen in kantoorinventaris (laptop, kantoormeubelen etc.), maar ook voor bedrijfsauto’s, machines en gereedschap.

Hierop gelden enkele uitzonderingen, zoals bedrijfsmiddelen die gebruikt worden voor de verhuur.

Een investering die vaak vergeten wordt is de bedrijfswebsite. Onder bepaalde voorwaarden kwalificeert deze voor.

Een vereiste is dat je eigenaar bent van de website en deze tot het bedrijfsvermogen rekent, deze dient op de balans geactiveerd te worden en in meerdere jaren worden afgeschreven.

Daarnaast dient de website economisch voordeel te bieden, dit is vrij duidelijk voor een webshop, maar niet altijd voor websites die puur ter informatie dienen.

Indien je geen vast bedrag maar een jaarlijkse of maandelijkse bijdrage betaalt dan bent je geen eigenaar van deze website en kunt je hierover geen investeringsaftrek claimen.