Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

Dat ieder jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt, is veel ondernemers bekend. De meeste ondernemers weten echter niet dat de wet nog een andere belangrijke boekhoudplicht bevat.

Deze plicht houdt in dat het bestuur van de onderneming binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een staat van baten en lasten alsook de balans op papier moet zetten. Deze plicht heeft niets te maken met het opstellen van een jaarrekening. Uitstel voor het opstellen van de jaarrekening heeft dan ook geen invloed op de staat van baten en lasten.

Het niet voldoen aan deze plicht kan grote gevolgen met zich meebrengen. In geval van faillissement wordt het bijvoorbeeld voor de curator aanzienlijk makkelijker om een bestuurder privé aansprakelijk te stellen. Deze aansprakelijkheid gaat ver. Zij omvat het gehele tekort in het faillissement. Dit gaat vaak om draconische bedragen van honderdduizenden of miljoenen euro’s.

Zorg er dus voor dat de balans en de staat van baten en lasten na afloop van ieder boekjaar op papier staan. Hierbij geldt dat deze plicht letterlijk moet worden genomen. De staat van baten en lasten alsook de balans moeten daadwerkelijk op papier staan.