Maastricht 043 - 321 59 29 | Heerlen 045 - 571 39 33

In een eerder artikel werd kort stilgestaan bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Deze uitspraak bevat een staffel waarmee de huurkorting kan worden berekend. Meerdere rechtbanken volgen deze staffel tot nu toe. De staffel op zichzelf is niet heel ingewikkeld. De helft van het percentage aan omzetdaling vormt het percentage huurkorting. Een tweetal voorbeelden: bij een omzetterugloop van 70% door Corona, is de huurkorting 35%. Bij een omzetterugloop van 90% is de huurkorting 45%. Er dient minimaal een omzetterugloop te zijn van 30%, om aanspraak te kunnen maken op huurkorting.

 

De omzetterugloop wordt berekend door de omzet van de maanden binnen de Coronaperiode te vergelijken met de omzet van dezelfde maanden voordat Corona toesloeg. Een voorbeeld: als de omzet in april 2019 € 30.000,00 was en de omzet in april 2020 € 7.500,00, dan is er sprake van een omzetdaling van 75%. De huurkorting in dat geval is de helft van deze omzetdaling, zijnde 37,5%.

 

Deze berekening wordt moeilijker gemaakt door de rol van de TVL. De meeste rechtbanken tellen deze op bij de omzet. Als bovenstaand voorbeeld wordt gepakt met een TVL van € 2.500,00, dan zou dat uitkomen op het volgende. Bij de omzet in april 2020 van € 7.500,00 moet € 2.500,00 aan TVL worden opgeteld, zodat de omzet uitkomt op € 10.000,00. De omzetterugloop is dan 66,67% aangezien € 10.000,00 33,33% is van de omzet uit april 2019 (die was € 30.000,00).

 

De meeste rechtbanken hanteren deze methode, behalve de Rechtbank Overijssel. De Rechtbank Overijssel brengt de TVL direct in mindering op de huurkorting. Deze methode resulteert in een veel lagere huurkorting dan de Amsterdamse methode. De Amsterdamse methode wordt echter door meerdere rechtbanken gevolgd, terwijl de methode van de Rechtbank Overijssel tot op heden alleen door haarzelf wordt toegepast. In dat kader is een interessant feit dat de Rechtbank Overijssel de enige Rechtbank was die vorig jaar oordeelde dat Corona geen gebrek of onvoorziene omstandigheid opleverde, in tegenstelling tot veel overige rechtbanken.